Sari Glads JO-anmälan leder inte till åtgärder

Sari Glad får ingen uppbackning av JO. Bild: Kristoffer Åberg

Sari Glad, som inte fick ställa upp i kommunalvalet i Borgå i våras eftersom hon fanns på två kandidatlistor, har nu fått svar av riksdagens justitieombudsman.

I beslutet som är daterat den 8 december konstaterar justitieombudsmannen att Helsingfors förvaltningsdomstol redan har beslutat att centralvalnämnden i Borgå följde lagen när nämnden inte godkände Sari Glad som kommunalvalskandidat. Förvaltningsdomstolen gav sitt utslag i juli.

JO kan inte kan ingripa i ett domstolsutslag, om rättsinstansen inte har överskridit sina befogenheter eller missbrukat sina befogenheter. Glads klagomål över centralvalnämnden kan därför inte leda till några åtgärder från JO:s sida.

Glad har också klagat över Juha Elos agerande som valombud för Sannfinländarna i Borgå.

Här konstaterar JO att partiernas kandidatuppställning är partiernas inre angelägenheter. Partiernas och deras valombuds ageranden är inte en offentlig uppgift och bedömningen av deras laglighet hör därför inte till justitieombudsmannens uppgiftsområde. JO tar därför inte heller ställning till Elos agerande.

Ströks från båda listorna

Sari Glad ville i våras ställa upp i kommunalvalet i Borgå. Hon gav sitt medgivande till att kandidera på Sannfinländarnas lista den 17 februari och på Samlingspartiets lista den 28 februari.

Hon har senare uppgett att hon försökt stryka sitt namn från den sannfinländska listan, men att valombudet Elo har nonchalerat hennes begäran.

Centralvalnämnden i Borgå bad i ett första skede valombuden för Sannfinländarna och för Samlingspartiet att vidta åtgärder så att Glad kunde kandidera för ettdera partiet. Ingetdera partiet backade ändå, Glad hölls kvar på båda kandidatlistorna. Därefter strök centralvalnämnden Sari Glad från båda listorna.