Sannfinländsk lokalordförande marknadsför nynazism

Ordförande för Lovisas Sannfinländare marknadsför Motståndsrörelsen. Bild: -

En politiker i Lovisa har orsakat aktivitet högt uppe i Sannfinländarnas partiorganisation. Orsaken är mannens nazist-relaterade skriverier på sociala medier. Han får förståelse från delar av lokalavdelningen.

Det var för ett par veckor sedan som det började surra inom Sannfinländarnas partiorganisation. Orsaken var den bild som en 57-årig politiker i Lovisa publicerade på Vkontakte, den "ryska versionen" av Facebook.

Marknadsför nazism

Mannen i fråga är ordförande för Sannfinländarna i Lovisa, styrelsemedlem i Sannfinländarnas nylandsdistrikt, suppleant i revisionsnämnden i Lovisa och inprickad som valfunktionär i presidentvalet – och han hade publicerat en selfie där han poserar med den nynazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsens reklamprylar.

I bildtexten skriver han att "Posten gjorde honom glad med en ny keps och kul klistermärken. Nu passar det att strutta omkring i byarna och "ärrittää suvakkeja" (irritera toleranta människor)".

Bilden plockades sedermera bort, av orsaker som framkommer senare i den här texten.

I november marknadsförde 57-åringen också Motståndsrörelsens självständighetsevenemang Kohti Vapautta. Organisationen skriver på sin sajt att evenemanget arrangeras av nationalsocialister, och kopplar det samman med fackeltåget 612 som ägde rum samma kväll.

57-åringen har också hänvisat till Motståndsrörelsen i andra inlägg på VK, och är en mycket aktiv skribent. En del av inläggen kan tolkas som rasistiska våldsfantasier (N-ordet, "likvidering" av imamer) medan andra kan beskrivas som invandrarkritiska.

ÖN har inte kunnat nå honom för en kommentar trots upprepade försök. Han figurerar inte på lokalavdelningens hemsidor eftersom sidan inte blivit uppdaterad. Personen som i skrivande stund listas som ordförande lämnade uppdraget för länge sedan och har inte med den här artikeln att göra.

Högt uppe

Tingsrätten i Birkaland förbjöd nyligen Nordiska motståndsrörelsen med motiveringen att det finns ett samhälleligt behov och att det allmänna bästa kräver det. Enligt domstolen sprider NMR hatretorik, skapar en bild av att vara i offerposition och för fram våld som en legitimerad form av självförsvar.

Rörelsens målsättning är en nationalsocialistisk nordisk stat, och den har varit inkopplad i en lång rad uppmärksammade våldsdåd de senaste åren.

Inom Sannfinländarna tar man lokalpolitikerns förehavanden på allvar också på riksplan, där bland annat partisekreterare Riikka Slunga-Poutsalo är medveten om fallet.

– Vår partiordförande har flera gånger sagt att vi inte har något med Motståndsrörelsen att göra. I Lovisafallet har partiet reagerat inom Nylandsdistriktet.

Osäker sits

Timo Riskilä, ordförande i Nylandsdistriktet, säger att han hade ett strängt samtal med lokalavdelningens ordförande. Orsaken var specifikt bilden med Motståndsrörelsens reklamprylar, men meningen är att titta närmare på vad 57-åringen egentligen skrivit på sin profil.

– Jag hade ett samtal med honom. Det var ganska strängt, om vi säger så. Meddelandet var att han inte får sprida likadant material i framtiden. Det var antagligen i samband med det som han plockade ner bilden.

Huruvida mannen har en plats inom partiet i framtiden är oklart. Det klarnar efter att Riskilä bekantat sig närmare med mannens skriverier.

– Om vi hittar mera, eller det upprepar sig, så tar distriktsstyrelsen ställning till saken. Det kan leda till att han avskedas från partiet i enlighet med reglerna.

Får förståelse

Paula Siljander, sekreterare i Sannfinländarna i Lovisa, har svårt att döma ordförandens förehavanden när hon får frågan var gränsen går. Hon säger att hon inte vet om några kopplingar till Motståndsrörelsen, och säger att eventuella marscher som 57-åringen marknadsför bara handlar om att ha respekt för landets självständighet.

– Motståndsrörelsen var såvitt jag vet ingen olaglig organisation när han skrev inlägget. Jag tycker att var och en har rätt att välja vilka organisationer den är aktiv inom så länge det inte är olagligt.

Hon har också svårt att se något fel med profilbilden som också partisekreteraren är medveten om.

– Att olika partiers ledare ljuger och pratar skit är ok? Men att man sedan visar några klistermärken är fel? Jag förstår inte frågan, eller varför den skulle vara viktig.

På måndagen uppger hon också att hon och 57-åringen kommer att delta i fackeltåget 612 som ägde rum på självständighetsdagen. Hon beskriver fackeltåget som opolitisk, trots att det marknadsförs kraftigt av Motståndsrörelsen och allmänt uppfattas som extremhögerns marsch.

– Det är som vilken annan verksamhet som helst, där arrangörerna deltar i diverse annan verksamhet. Man kan ju inte avsäga sig sådant. Jag deltar själv i fackeltåget.

Siljander ställer sig också frågande till vad nynazism är.

– Vad är nynazism egentligen? Själv anser jag att den stora nazistledaren Hitler inte gjorde rätt. Men om man tänker på saken så var största delen av det tyska folket med. De deltog i det. På det viset är det ett starkt ord. Jag kan inte ta ställning till huruvida Motståndsrörelsen är nynazistisk.

Lovisapolitiker tar ställning

Mannens förehavanden kommer som en överraskning inom fullmäktige i Lovisa. Ordförande Otto Andersson säger på fredagen, när han hör talas om saken, att han tar sig an frågan med gruppordförandena.

På måndagen säger han alla gruppordföranden i Lovisa anser att det är en viktig sak att diskutera, och att saken hanteras på gruppordförandemötet inför fullmäktigemötet den 12 december.

– Saken ska primärt hanteras inom Sannfinländarna, och jag är glad att man tagit tag i det och dessutom på den nivån. Jag hoppas att saken utreds grundligt. Själva tar vi upp frågan på gruppordförandemötet där vi också diskuterar spelreglerna i största allmänhet.

Mer läsning