Sannfinländarna skrällde i Lappträsk

Benny Engård, SFP, fick se sitt parti förlora ett mandat i Lappträskfullmäktige. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Från och med nästa mandatperiod sitter sex partier i Lappträskfullmäktige mot nuvarande fem. Nykomlingen är Sannfinländarna som ställde upp två kandidater som båda kom in.

Styrkeförhållandena i Lappträskfullmäktige förändras. De två största partierna, Svenska folkpartiet som nu haft 9 mandat och Centern som haft 5 mandat förlorar båda en plats. Det gör också De gröna som kommer att ha endast en representant i nya fullmäktige.

Den största nyheten är ändå att Sannfinländarna nu kommer in som nytt parti med två mandat.

– Man har inte kunnat rösta på Sannfinländarna tidigare, det var första gången partiet ställde upp kandidater. Det visar att vi behövs, säger Juhani Ebeling som är en av de två nya fullmäktigeledamöterna för Sannfinländarna.

Ebeling fick 18 röster. Den andra sannfinländaren är Hannu Niemelä som fick 95 röster.

Juhani Ebeling är glad över att ha blivit invald.

– Nu finns det flera utmaningar att ta tag i. För det första gäller det att sätta sig in i kommunpolitiken i Lappträsk, säger han och fortsätter.

– Lappträsk är en kommun med dålig ekonomi och det är viktigt att vi inte slösar bort coronastödet nu. Vi måste alla samarbeta och dra år samma håll nu, säger han.

Lappträskfullmäktige under följande mandatperiod: Svenska folkpartiet 8 platser, Centern 4 platser, Samlingspartiet 3 platser, Socialdemokratiska partiet 3 platser, Sannfinländarna 2 platser och De gröna 1 plats.

Nya namn

Man kan med fog konastatera att det också annars blåser nya vindar i Lappträsk. Hela 13 av de 21 fullmäktigeledamöterna är nyinvalda. Det är 62 procent av fullmäktigeledamöterna.

Samtidigt var valdeltagandet lågt i Lappträsk, endast 54,3 procent.

– Det är nog faktiskt lågt det. Men vi såg redan tidigare att intresset för politiken inte är så stort just nu, konstaterar Benny Engård, SFP.

Han är inte överraskad över att hans parti förlorade ett mandat i fullmäktige.

– Det var redan svårt att få kandidater, vi hade sju färre än under förra valet, säger han.

Benny Engård tycker det är bra med nya ansikten i kommunalpolitiken, och hoppas att intresset håller i sig hos de nyinvalda ledamöterna.

– Det var väntat att sannfinländarna skulle komma in, konstaterar veteranpolitikern.

Kim Jordas, SFP, 100 röster

Göran Wallén, SFP, ny, 62 röster

Mika Sistola, C, 70 röster

Tuomas Villikka, Saml, ny, 66 röster

Sauli Silfvast, SDP, 46 röster

Oscar Antas, SFP, ny, 51 röster

Hannu Niemelä, Sannf, ny, 95 röster

Benny Engård, SFP, 43 röster

Päivi Lempiö, C, 53 röster

Arto Kujala, Saml, 52 röster

Linda Frank, SDP, ny, 33 röster

Jonna Nygård, SFP, 40 röster

Essi Rantapää, Gröna, ny, 27 röster

Jan-Erik Lill-Smeds, SFP, 28 röster

Tuija Aalto, C, ny, 31 röster

Tomi Enqvist, Saml, ny, 32 röster

Kerstin Perttilä, SFP, ny, 27 röster

Juhani Ebeling, Sannf, ny, 18 röster

Minna Alatalo, SDP, ny, 23 röster

Gun-Vivian Wallén, SFP, ny, 16 röster

Anne Rönkkö, C, ny, 20 röster