Sannäsvattnet kloreras ännu

PÅ SÄKRA SIDAN. Litet klor tillsätts i Borgåvattnet tills grundvattenområdet i Sannäs är helt fritt från förhöjda mikrobhalter. Bild: Kristoffer Åberg

Nya provtagningar visar att halterna koliforma bakterier minskar hela tiden.

På måndagen inleddes klorering av det vatten från Sannäs vattentag som levereras till kunderna runtom i Borgå. Samtidigt började man utreda varför det fanns förhöjda mikrobhalter på vissa av kontrollpunkterna på grundvattenområdet.

– Det vatten som gick ut från vattentaget var rent också före kloreringen, säger anläggningschef Elina Antila. Vi klorerar för säkerhets skull.

– På många håll i Finland kloreras dricksvattnet kontinuerligt, säger Antila.

De fortsatta provtagningarna har visat att mikrobhalterna på grundvattenområdet har minskat, men inte försvunnit helt.

– Det handlar om koliforma bakterier, men inte nödvändigtvis om tarmbakterier, säger Antila.

Vad som har orsakat mikrobtillväxten är än så länge omöjligt att säga.

– Det kan finnas många olika orsaker, säger Antila. En möjlighet är att de kraftiga störtskurarna har något med saken att göra. Vi fortsätter att ta nya prover.

Kloreringen fortsätter också.

I Sannäs sker den huvudsakliga reningen av bruksvattnet med UV-strålning. Vattnet klorerades senast 2010.

– På många håll i Finland kloreras dricksvattnet kontinuerligt, säger Antila. Vi tillför nu mycket små halter av klor, för att vara på den säkra sidan.