Sannäs skola vidare – nu ska modulbyggnaderna i budgeten

LUKT. Såväl Sannäs skola som Ilolan koulu dras med problem med inomhusluften. Bild: Kristoffer Åberg

Moduler, inte baracker, ska ersätta de oanvändbara delarna av såväl Sannäs skola som Ilolan koulu.

Det blir en hel del dyrare intern hyra än tidigare, men om man vill ha skolor i Sannäs och Illby så är det en kombination av renovering och flyttbara moduler som gäller. Det slog bildningsnämnden fast...