Sannäs skola vidare – nu ska modulbyggnaderna i budgeten

LUKT. Såväl Sannäs skola som Ilolan koulu dras med problem med inomhusluften. Bild: Kristoffer Åberg

Moduler, inte baracker, ska ersätta de oanvändbara delarna av såväl Sannäs skola som Ilolan koulu.

Det blir en hel del dyrare intern hyra än tidigare, men om man vill ha skolor i Sannäs och Illby så är det en kombination av renovering och flyttbara moduler som gäller. Det slog bildningsnämnden fast på torsdagen när ärendet också skickades vidare till styrelsen som får ta ställning till saken.

Utbildningsdirektör Rikard Lindström är mån om att påpeka att de flyttbara modulerna inte är baracker, utan modulbyggnader som ska ersätta den del av Sannäs skola som rivs. Meningen är att renovera delen där gymnastiksalen, matsalen, slöjdsalen och elevvården finns. Resten ska ersättas med moduler som har plats för tre stora klassrum (80-90 kvadratmeter) och det man kallar hjärtat – alltså gemensamma lokaler för elever, ämnesrum och lokaler för personalen.

– Bakgrunden är att skolan är i dåligt skick, bland annat med kreosotlukt. Hälsoskyddet har slagit fast att det som ska rivas inte får användas. En renovering lönar sig inte heller, har lokalitetsledningen slagit fast, säger Lindström.

En mera eller mindre identisk process är aktuell också för Ilolan koulu, där lukter också orsakat problem, och tanken är sköta offertförfrågan för bägge skolors moduler på samma gång.

Stadsstyrelsen tar som nästa instans ställning till projektet, varefter allt förhoppningsvis ritas in i budgeten för att finansieras. I teorin borde det inte finnas några politiska hinder för projektet.

– Det finns ett fullmäktigebeslut från 2019 att båda skolorna ska bli kvar och att man ritar upp en projektplan för det. Men en projektplan är alltid en projektplan, och det blir dyrare hyra.

Grönt ljus skulle innebära att den interna hyran för Sannäs skola stiger från 200 000 euro till drygt 300 000 euro.