Sannäs skola och Ilolan koulu får sina tillfälliga lokaler vid årsskiftet

Sannäs skola och Ilolan koulu får sina tillfälliga lokaler vid årsskiftet. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Tillfälliga lokaler för Sannäs skola och Ilolan koulu är beställda och skolorna får sina tillfälliga lokaler vid årsskiftet. Staden meddelar om saken i ett pressmeddelande.

Sannäs skola får en barackhelhet på cirka 800 kvadratmeter, Ilolan koulu en liten tillfällig lokal som ersätter personallokalerna.

- På hälsoinspektörens uppmaning eftersträvade vi en snabb tidtabell så att de tillfälliga lokalerna skulle hittas senast före höstlovet. Tillfälliga lokaler i närheten av skolan ansågs ändå med tanke på helhetsläget vara den vettigaste lösningen även om andra alternativ kunde ha varit tillgängliga tidigare, säger lokalitetsdirektör Mikko Silvast.

Tidtabellen gör att höstens skolarbete framskrider jämnare när flytten inte inträffar mitt i terminen.

- Också på grund av coronaläget har vi mer verksamhet ute och i Sannäs används de två sunda tillfälliga klassrummen hela tiden optimerat. PAH-mätresultaten ligger ändå inom tillåtna gränser men det är viktigt att arbetet med de tillfälliga lokalerna framskrider, säger Sannäs skolas rektor Jessica Gillberg.

Hälsoinspektören har slagit fast att lokalerna i Sannäs och Illby inte ska användas på grund av kreosotlukten.

Stadsstyrelsen behandlar projektplanerna för Sannäs skola och Ilolan koulu i höst. Sannolikt kan skolornas nya egentliga lokaler tas i bruk senast vid årsskiftet.