Körkavalkad kom med sångarglädje och gemenskap

Den finländska och estniska flaggan vajade sida vid sida vid huvudentrén till Nickby festsal, där Sibbo körkavalkad gick av stapeln i lördags för femte gången. I år var temat Estland 100 år.

Den gästande estniska kören Hea Tuju Esmaspäev hade inbjudits från Kuusalu, Sibbos vänort på andra sidan Finska viken. I publiken satt hedersgästen Viking Sundström, tidigare kommundirektör Sibbo, som en gång skrivit under avtalet för vänortsarrangemanget efter Estlands andra självständighet 1991. Sedan dess har orterna flitigt idkat kulturellt samarbete.

Vid sidan om den gästande bjöd sju Sibbokörer och -ensembler på en eftermiddag i sångarglädjens tecken. Det är bevis nog för att Sibbo har ett rikt körliv och för att körverksamheten har varit viktig för kulturlivets utveckling i kommunen.

Körsången har dessutom vetenskapligt bevisade hälsoeffekter – musicerandet är hjärnans "fullkroppsträning" eftersom många funktioner i hjärnan tränas och stimuleras samtidigt – och i Sibbo värnar man om dylika kraftkällor för glädje och hälsa.

Körkavalkadens konstnärliga ledare, musikern och dirigenten Teppo Salakka, fungerade som domare tillsammans med Johanna Lönnfors, sångare och rektor vid Sibbo musikinstitut. Deras uppgift var att bedöma körernas sångnummer och komma med konstruktiv kritik.

Gott humör varje måndag

Köreftermiddagen inleddes med den estniska blandkören, som under ledning av dirigent Kai Peterson, bland annat framförde körstycken från sin hemstad. Hea Tuju Esmaspäev betyder "Det goda humörets måndag", som på ett finurligt sätt tar fasta på hur körsången sätter guldkant på tillvaron.

GÄSTER. Den gästande estniska kören Hea Tuju Esmaspäev hade inbjudits från Kuusalu, Sibbos vänort söder om Finska viken. Bild: Jannica Grönroos

Virge, som sjunger i Hea Tuju Esmaspäev, har varit med sedan kören grundades för tre år sedan.

– Jag tycker att körsången är bra för både röst och humör, det är en orsak att komma samman, att njuta av sällskapet och roa sig, säger hon.

Enligt domarduon följde den estniska kören fint sin dirigent, och var samsjungna inom stämmorna, även om balansen mellan stämmorna inte alltid var ypperlig. Körens talrikhet bidrog däremot till ett rikt sound.

Östersundom Sångkör deltog i kavalkaden i en mindre uppsättning. Om än renheten stundom led var kören duktig på att göra nyanser. Cornelis Vreeswijks Somliga går med trasiga skor i Jonathan Lutzs vackra melankoliska arrangemang hölls bättre ihop tack vare ambitiösa dirigenten Jessica Lång på piano. Domarna berömde körens fina dynamik och uttrycksfulla sång. Publikkontakten och förmedlandet av sångens budskap skulle dock ha gynnats av att se upp ur noterna oftare.

Jag tycker att körsången är bra för både röst och humör, det är en orsak att komma samman.

Anrika körer

Box Sångkör är grundad redan 1919; i kölvattnen av Finland självständighet gjordes beslutet att stöda kulturen i byarna genom att starta upp musikgrupper. Det märktes tydligt att kören sjungit tillsammans länge och väl. Domarna betonade körens soliga stämning och naturliga sånguttryck, samt hur de kommunicerat både med varandra och med publiken.

Även Sibbo Sångarbröder har en lång historia. Kören firar åttioårsjubileum i höst och bjöd på ett smakprov ur jubileumskonserten i form av en nyanserad och stämningsfull Under rönn och syrén med text av Zacharias Topelius. Domarna berömde körens nyansering, men ansåg att kören kunde ha följt dirigenten bättre i låtarnas mer rytmiska partier.

TRADITION. Sibbo Sångarbröder under ledning av Anders Ekberg bjöd på ett smakprov inför höstens åttioårsjubileum. Bild: Jannica Grönroos

Sångarbrodern Arto Pasanen har körsången i blodet; han har sjungit i kör hela livet sedan han började i Joensuu kyrkokör som åttaåring. Att bevara svensk herrkörstradition är enligt Pasanen Sångarbrödernas plikt, men han påpekar också att kören gärna vill värva nya, yngre sångare att dela sångarglädjen med.

– Gemenskapen är det bästa med att sjunga i kör; musiken utgör ett gemensamt och sammanbindande språk. Även om konserten är körlivets höjdpunkt, är all gemenskap, också den som uppstår under övningar, viktig och uppiggande, speciellt under mörka vinterkvällar.

Sibbo Sångarbröder tog även publiken ut till havs, mot Estland, i Santa Maria under "kapten" Anders Ekbergs ledning.

Glädjesprakande

Näst ut var Sibbo Vokalensemble som firar femton år i år. Ensemblen gjorde en fin tolkning av låten Kom; solostämmorna ackompanjerades mjukt och känslosamt av resten av kören. Kören tacklade även de dissonanta passagerna i den nyansrika estniska låten Öhtul. Domarna ansåg att den fina a cappella-sången med sina många olika dynamiker varit en glädje att lyssna till, även om koristerna kunde ha haft mer publikkontakt.

SKÖNA STÄMMOR. Duacapella under ledning av Dag-Ulrik Almqvist bjöd på fin a cappella-sång. Bild: Jannica Grönroos

Singoalla är en av Sibbo musikskolors körer, som för tillfället bildar en oktett av damer. Johanna Simonen är ny i kören och upplever att Singoallas inkluderande och öppna stämning är dess essens; alla får vara med, oavsett musikalisk bakgrund.

– Körsången är en givande hobby som ger mycket energi, säger hon.

När damerna i Singoalla blev litet varmare i kläderna lyckades stämsången fint. Domarna berömde koristernas artikulation och menade att det alltid är angenämt att få höra Sailing, som kören uppförde i dirigentens arrangemang.

Sipoon Sointu gav å sin sida prov på att verkligen njuta av att uppträda med sitt glädjefulla uttryck och svängiga framföranden. Teppo Salakka och Johann Lönnfors berömde körens energiska framförande samt hur deras sångarglädje förmedlades genom god publikkontakt.

Körsången är en givande hobby som ger mycket energi.

Erfarna deltagare

Sist ut under lördagens kavalkad var Duacapella som grundades 2016. Kören består av erfarna sångare som redan tidigare deltagit i körkavalkaden med andra körer, och Duacapella tågade modigt in med Melchior Francks Da pacem, Domine. Dirigent Dag-Ulrik Almqvist dirigerade och sjöng från sin plats i ledet, vilket gav ett jämbördigt intryck.

Duacapella gjorde övergångar utan paus mellan låtarna, och uppträdandet sammansmalt till en njutbar melodisk helhet. Sopranerna hade gärna fått komma fram mer för balansens skull, men i stort hade kören fin samklang.

Domarna betonade Duacapellas fredstema som en fin avslutning på konserten, som gav lyssnarna något att reflektera över.

– Fundera på uttryck och sångstil när ni uppträder i ett annat utrymme än en kyrka, var domarnas hälsning till ensemblen.

FAKTA

Sibbo Körkavalkad

I Nickby festsal lördagen 21 april 2018 kl. 15.

Konstnärlig ledare: Teppo Salakka.

Medverkande körer: Box Sångkör, Duacapella, Sibbo Sångarbröder, Sibbo Vokalensamble, Singoalla, Sipoon Sointu och Östersundom Sångkör.

Gästande kör: Hea Tuju Esmaspäev från Kuusalu, Estland.

Musiken tillhör alla

Sibbo körkavalkad följde ett tvådelat upplägg där varje kör bjöd på två, tre sångnummer. Före pausen ordnades allsång till Saarenmaan Valssi. Teppo Salakka på dragspel ledde sången, och både kören och den ivriga publiken sjöng med.

Avslutningsvis samlades alla körer på scen för att sjunga Laul Pohjamaast, som hyllar Nordens länder och natur – en välsjungen avslutning som ännu följdes upp med Hea Tuju Esmaspaevs encoren i form av en Estnisk födelsedagssång.

Inkludering, sångarglädje och gemenskap var Sibbo körkavalkads slagord; ett fint budskap som till alla delar tog vara på musikens potential – att vara en glädjens gåva för var och en.