Saneringsprojekt prövar Tarkisborna

"VÄG". Strandåkersvägen är inte sig lik just nu. Vägens tillstånd stör inte den allmänna trafiken eftersom pumpstationen är den enda destinationen längs med vägen. Bild: Jon Nyqvist

Den ursprungliga planen var att saneringsprojektet i Tarkis skulle vara klart innan midsommaren. Projektet som gick ut på att sanera kilometervis vattenledning och avlopp stötte redan i våras på ett antal överraskningar som höjt på kostnaderna och satt bybornas tålamod på prov.

Matti Puotila från Tarkis byaförening bjuder på en rundtur i Tarkis för att ge en bild av hur arbetet framskrider. Under vår promenad passerar vi närmare ett tiotal upp till tre meter djupa hål. En del av groparna befinner sig inne på privata tomter.

– Det största problemet är att det fanns väldigt dåligt med dokumentation från tiden då man ursprungligen lade ner ledningarna. Det var under dåtida Borgå landskommuns tid. När husen dök upp drog man sina avlopp därefter och ritningarna hittade inte vidare, säger Puotila.

Risto Saarinen, vd för Borgå vatten, bekräftar att dokumentationen av de gamla vattenledningarna var ytterst bristfällig.

– Vi var medvetna om att det kan dyka upp en hel del överraskningar redan i planeringsskedet. Av denna orsak var det svårt att ge en specifik tidtabell. Tanken var att vi skulle hinna bli klara innan midsommaren men så blev det dessvärre inte, säger Saarinen.

Den förlängda tidtabellen har också ökat på kostnaderna. Den ursprungliga uppskattningen var att saneringsprojektet skulle kosta 666 000 euro.

– Jag har ingen exakt summa men kostnaderna har nog blivit högre. Vi beaktade också den möjligheten då vi planerade projektet tillsammans med entreprenören Sujutek. Det fanns en klar plan. Om något måste göras som inte ingick i den ursprungliga planen så fanns det en enhetsprislista som vi kommit överens om med entreprenören, säger Saarinen.

Ursprungligen var tanken att man skulle använda sig så mycket som möjligt av så kallad schaktfri teknik, det vill säga man ville gräva så lite som möjligt.

– Bortsett från vissa fall där det har varit oundvikligt att gräva så har vi nog också lyckats använda oss av schaktfri teknik, säger Saarinen.

Bra att gamla rör byts ut

Hur förhåller sig Tarkisborna till det förlängda projektet? Hannu Ahlgren bor granne till den nya pumpstationen som har uppförts vid Strandåkersvägen. Just nu är Strandåkersvägen en tre meter djup grop.

– Här fanns en av de otrevliga överraskningarna som entreprenören stötte på då de började gräva i våras. Strax efter att de kommit i gång mötte de på berggrund. Det ledde till ett ganska omfattande sprängningsarbete, säger Ahlgren.

Trots att han har bott granne till ett aktivt grävjobb i flera månader har Ahlgren inte mycket att klaga på.

– Jag har inte egentligen blivit störd av arbetet. Arbetarna är sakliga och vänliga och vi har kommit bra överens. Jag gav dem tillåtelse att placera en arbetsbarack på min bakgård och de får också använda en WC som finns i mitt garage.

Ahlgren har en pragmatisk syn på saneringsprojektet. Han ser det som oundvikligt att man i något skede måste byta ut de gamla rören.

– Om tio år skulle det knappast finnas rinnande vatten kvar i Tarkis om man inte bytte ut rören. Det är ett faktum. Projektet är ju tillfälligt, och de besvär som det orsakar är relativt snabbt förbi, säger Ahlgren.

Bybon Aatos Matikainen delar många av Ahlgrens synpunkter. För Matikainen har den mest påtagliga följden av saneringsprojektet varit två stora gropar framför hans hus.

– Jag miste min parkeringsplats och det ser ju inte så trevligt ut men jag är övertygad om att det åtgärdas innan projektet är avslutat, säger Matikainen.

Informationen kunde vara bättre

Entreprenören får också beröm av Aatos Matikainen.

– Det har varit ett sakligt gäng som svarar på frågor i den mån de kan. Mitt största klagomål har ändå med informationsflödet att göra. Arbetarna kan inte svara på sådant som faller utanför deras arbetsuppgift och det har varit svårt att få en klar helhetsbild av hur jobbet framskrider.

Enligt Risto Saarinen börjar projektet vara på målrakan. Även om det fortfarande finns en hel del gropar runtom i Tarkis så tycker också Matti Puotila att arbetet börjar vara på den bättre sidan. Längs med Tarkisvägen har man redan börjat fylla i groparna.

– Det är trevligt att man börjar se gropar försvinna i stället för att nya uppenbarar sig, säger Puotila.