Saneringen startade i Näse S-market

MEGASATSNING. Jan Jansson blev marketchef i Näse på senhösten. Det nya året inleds med totalsanering av affären. Bild: Tora Mattheiszen

Aldrig tidigare har S-market i Näse sanerats så totalt som nu. Renoveringen startade i dag, onsdag, och pågår till slutet av mars.

– Vi slänger ut allt gammalt och tar in helt ny inredning, förklarar nya marketchefen Jan Jansson.

Han tillägger att exempelvis alla kylanläggningar nu blir miljövänligare än tidigare. Hyllor, diskar, ja precis allt förnyas.

Kunderna kommer givetvis att notera verksamheten, men Jansson framhåller att affären hålls öppen som vanligt hela tiden. Man renoverar bit för bit.

Frukt- och grönsaksavdelningen och brödavdelningen stannar kvar på sina nuvarande platser men vissa små ändringar vad upplägget beträffar sker på vissa håll i lokalen. Marketchefen konstaterar att eftersom Näse S-market redan har samma utbud som Prisma i fråga om livsmedel, kan det inte bli fråga om stora förändringar här.

Butiken moderniseras ändå som helhet för att motsvara dagens förväntningar och krav. Exteriören byggs inte om, affären förstoras inte heller.