Sanering väntar Kvarnbackens vattentorn

TORNJOBB. Så här såg det ut då vattentornet i Hammars sanerades år 2014. Borgå vattens direktör Risto Saarinen (bilden) hoppas att vattentornet på Kvarnbacken ska få motsvarande behandling, förhoppningsvis med start ännu i år. Bild: Kristoffer Åberg

Borgå vattens personal har gjort en minutiös undersökning av vattentornet på Kvarnbacken men ännu har man inte funnit orsaken till kolibakterier påträffades i tornet strax efter nyår. Nu väntar en sanering av tornet.

Enligt Borgå vattens direktör Risto Saarinen har man gjort sitt yttersta för att ta reda på vad det berodde på att E.coli-bakterier, det vill säga bakterier som härstammar från avföring, påträffades i ett vattenprov taget den 2 januari 2017.

– Vattentornets teknik och olika utrymmen har kammats igenom men ännu har vi inte hittat en förklaring. Att hitta stället där det finns ett litet hål är som att få en lottovinst. Bakterien kom och försvann, det är det ända vi vet, säger han.

Sedan dess har Kvarnbackens vattentorn klorerats flera gånger och renats ordentligt, och dessutom finns det planer på att eventuellt tömma tornet på vatten – "men det kräver mera omfattande planering" säger Saarinen.

Det var ju lite tokigt att vi hittade bakterier i tornet när vi ändå skulle sanera det.

Vattentornet, som stod klart 1968, står i vilket fall som helst inför en större sanering. Saarinen påpekar att projektet funnits med i Borgå vattens planer redan långt före bakterieupptäckten, i själva verket sedan renoveringen av vattentornet i Hammars stod klar år 2014.

– Kvarnbackens vattentorn ska saneras ordentligt i sin helhet. Vi har budgeterat för att starta projektet ännu i år och hoppas kunna göra det också, säger Risto Saarinen.

Några konkreta saneringsplaner finns inte i det här skedet. Först måste betongprov tas från tornet och det kan göras först senare i vår då det vädret är varmare och torrare. Provsvaren visar om det eventuellt finns svaga punkter i konstruktionerna, och först därefter kan riktlinjerna för själva projektplanen dras upp.

Påverkas Borgåbornas vattentillförsel då tornet bommas igen?

– Saneringen av vattentornet på Kvarnbacken borde inte ställa till med besvär för våra kunder, det gjorde det åtminstone inte då vi sanerade Hammarstornet.

Borgåvattnet har varit i normal användning sedan den 10 januari klockan 11 då Borgå stads hälsoskyddsmyndighet upphävde uppmaningen att koka dricksvattnet efter bakteriefyndet i vattentornet på Kvarnbacken.

Byggt åren 1967–1968.

Ligger 70 meter över havet, högre än alla andra punkter i Borgå.

Rymmer 2 000 kubikmeter vatten, eller en femtedel av Borgåbornas vattenförbrukning per dygn.