Samvetets standard

Det att lilla Lovisa ställde sig på tvären på nationell nivå är kanske symtomatiskt; invånarna på gräsrotsnivå står fortfarande beslutsfattandet och varandra nära. Nu stod de upp tillsammans.