Sämre tider betyder sparkur för Lovisa, men samarbetsförhandlingar är inte aktuella

BUDGET. Lovisa stad ska börja se över utgifterna. Bild: Ariv/Kristoffer Åberg

Lägre skatteinkomster innebär att man nu börjar se närmare på var man kan spara. Stadsdirektören uppger att målet är att servicenivån inte ska sjunka.

Färre invånare betyder mindre skatteintäkter, medan sämre resultat för främst Fortum betyder lägre samfundsskatter.Lovisa stads sjunkande skatteintäkter är bakgrunden till den diskussion som fick sin...