Sammanslagning av församlingar innebär möjligheter, inte hot

Sammanslagningen av de sju församlingarna i Lovisa till två kan i bästa fall innebära ett lyft för församlingsaktiviteten.

Förra veckan godkände Kyrkostyrelsen att sju församlingar i Lovisa slås ihop till två, en finsk och en svensk, med namnet Agricola.

Församlingsstrukturerna i Lovisanejden har varit under utredning sedan 2015. Men frågan aktualiserades redan när fyra kommuner, Lovisa, Liljendal, Pernå och Strömfors slogs samman till staden Lovisa 2010.

Invånare i Storlovisas periferi upplever att farhågan att centrum har gynnats på de gamla kommunernas bekostnad har slagit in. Nu är många rädda att detsamma kommer att ske när sju församlingar blir två.

De två nya församlingarna startar den 1 januari 2019, och fram till dess kommer ett intensivt arbete göras med att till exempel bestämma var huvudkontoret ska finnas, i vilken kyrka söndagens högmässa ska hållas och hur verksamheten ska se ut i hela området.

Målet med sammanslagningen är att rädda församlingsverksamheten på sikt.

Församlingarna, inte endast de i Lovisanejden, verkar under ett hot om ständigt minskande intäkter. Antalet församlingsmedlemmar minskar, fastigheterna är många och dyra att underhålla, och söndagarnas högmässor har inte på länge lockat massorna.

Utmaningar och svårigheter finns det alltså gott om för samfällighetens tjänstemän och de kyrkligt förtroendevalda att ta itu med.

Församlingarna gör ett viktigt och värdefullt arbete bland äldre, unga och barnfamiljer. Om sammanslagningens effekt är att tvåspråkigheten och den nuvarande geografiska spridningen i verksamheten tryggas, är konsekvenserna övervägande positiva. Då kan en sammanslagning ge stabilare ramar och större mångsidighet åt verksamheten.

Förändringar innebär inte alltid försämringar. Om man nu lyckas ta tillvara på det engagemang som visats inför sammanslagningen, kan den stora vinsten vara två aktiva och livskraftiga församlingar där de anställda kompletterar och stöder varandra, har engagerade förtroendevalda som de anställda kan utnyttja som bollplank och med aktiva församlingsmedlemmar som vill vara med i utvecklingen.

Risken att man ska slitas av konflikter likt den i Borgå just nu, verkar inte överhängande. Inom Lovisa kyrkliga samfällighet har man redan en fungerande samanvändning av de gemensamma utrymmena.

Mer läsning