Sammanbiten Rehula tror på vårdreformen

STOR PUBLIK. Minister Juha Rehula började med att rita en smilis. Bild: Helén Kurri

Han började med att rita en smilis på tavlan, men ministern själv hade inte solsken i blick när han försvarade vårdreformen på onsdagskvällen i Borgå.

Det var en stor publik som hade samlats i Campus på västra åstranden för att få en närmare inblick i hur det ska bli med allas vår vård och omsorg efter 2019. Tidningen Uusimaa hade bjudit in omsorgsminister Juha Rehula och experter från både Nylands förbund, från Kommunförbundet, från HNS, från Social- och hälsovårdsministeriet, från Borgå läkarcentral och från Borgå stad.

En del av den stora uppslutningen berodde förstås på att kommunalvalet närmar sig men många helt vanliga Borgåbor är också intresserade av hur deras vårdframtid gestaltar sig när, och om, vårdreformen träder i kraft.

Chefredaktör Anne Lahnajärvi ledde diskussionen och var beväpnad med ett stort frågebatteri, men hann inte ställa så många egna frågor eftersom publiken också var på hugget.

Oberoende av var man bor och oberoende av hur tjock plånboken är får man alltid vård.

Löften

– Den vanliga människan, patienten, behöver efter den 1 januari 2019 bara ha koll på två telefonnummer, sa Rehula. Det är 112 när man är i behov av brådskande hjälp, alldeles som nu, och det är numret till den vårdcentral man har valt, eller internetadressen till samma vårdcentralen. Allt blir så mycket enklare än i dag.

– Oberoende av var man bor och oberoende av hur tjock plånboken är får man alltid vård.

Det var Rehulas löften. Han medgav i alla fall att mycket ännu är ogjort och att det kommer att bli bråttom att få systemen att fungera i Nyland. Däremot vek han inte en tum från övertygelsen att regeringens planer är genomförbara och alltigenom kloka.

En sammanbiten minister hörde på publikens kritiska frågor och svarade, men sällan just på den fråga som hade ställts.

De sex professorer som dagen innan sablade ned lagförslaget om valfrihet avfärdades som "så kallade" experter.

– Det händer aldrig att alla experter är överens.

Undvik dumma avgöranden

På frågan om varför kommunerna inte får producera vårdtjänster i framtiden blev svaret att kommunerna är för små. Någon minut senare förklarade Rehula att vårdreformen gör det möjligt att köpa tjänster också av en egenföretagare -fysioterapeut.

Men gör inte dumma avgöranden, då kan det bli mycket svårare att ändra kurs när vårdreformen träder i kraft.

Frågan om det inte kunde vara klokt att först pröva om modellen fungerar på mindre pilotområden fick inget svar alls.

Borgå stads planer på att bolagisera en del av de nuvarande vårdtjänsterna, tillsammans med en privat aktör, kommenterades av Rehula.

– Alla kommuner har full rätt att bestämma över sin egen verksamhet fram till början av 2019. Men gör inte dumma avgöranden, då kan det bli mycket svårare att ändra kurs när vårdreformen träder i kraft.

EXPERTPANEL. Från vänster Borgås finansdirektör Raija Vaniala, Borgå Läkarcentrals vd Carola Valkama, HNS Janne Aaltonen, Social- och hälsovårdsministeriets Kirsi Varhila och Timo Arokanto från Nylands förbund. Bild: Helén Kurri

Ingen omöjlig mammut

När ministern var tvungen att ila vidare, till Lahtis, tog sakkunnigpanelen vid.

Ministeriets Kirsi Varhila konstaterade att lagförslagen ännu på många punkter strider mot grundlagen och att de här delarna ska justeras. Hon rättade också missuppfattningen att vårdreformen minskar på kostnaderna.

– Det handlar om att stoppa upp utgiftsökningen som nu är många procent varje år. Under de två första åren efter reformen får utgifterna öka med högst en procent per år och de följande åren bara med en halv procent.

HNS Janne Aaltonen konstaterade att HNS vill att Borgå sjukhus ska ha jour också i framtiden.

– Nu måste vi fundera på vilken roll sjukhuset ska spela i framtiden. Sjukhuset kommer säkert inte att ha samma verksamhet som i dag.

När det väl är uppbyggt kommer det att fungera som en schweizisk klocka.

Timo Arokanto vid Nylands förbund sitter just nu och snickrar ihop den nya landskapsmodellen för Nyland.

– Vårt landskap blir ingen omöjlig mammut trots att vi blir lika stora som hela Estland. Det blir inte omöjligt att leda, men är svårt att först bygga upp. När det väl är uppbyggt kommer det att fungera som en schweizisk klocka.

– Till en början, under 2019 och 2020, kommer vårdcentralerna att finnas där de kommunala vårdcentralerna finns i dag. Efter det gäller det att utvärdera vad det lönar sig att bevara.

Bättre bemötande

Borgåbon Liisa Pyykönen följde uppmärksamt med diskussionen.

Vad tycker du att du fick ut av den här kvällen?

– De säger att det är patienten som bestämmer, men det tror jag inte på. Det kommer säkert att finnas en gräns för hur mycket pengar man får göra av med, men det vill de ännu inte berätta. Alla kommer inte att behandlas jämlikt.

– Om den offentliga vården ska bli konkurrenskraftig måste servicenivån bli bättre, bemötandet måste bli bättre. Nu går jag till privata producenter ibland och till hvc ibland. Hos de privata får jag ett mycket bättre bemötande.