Samaria sålde i Illby – bygger upp Noarks trädgård tvärs över vägen

Samaria säljer Illbyfastigheten med miniatyrvärlden Noark. I stället satsar man stort på andra sidan vägen, med lekpark för barn och miniatyrmodeller, odlingar och rekreation. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Samaria har sålt en av sina fastigheter i Illby. Det är fråga om byggnaden där föreningen ställt ut miniatyrvärlden Noark och drivit sommarkafé.

Köparen, Helsingforsbaserade Puurakentajat Invest Oy, har köpt såväl byggnaden som den tillhörande tomten på 2 813 kvadratmeter. Företaget går inte i det här skedet ut med vilken verksamhet som man kommer att placera i lokalerna.

Samaria kommer att finnas kvar i Illby och fortsätter att utveckla turistverksamheten under sommarmånaderna. Föreningen koncentrerar verksamheten till området som ligger mittemot den avyttrade fastigheten på Sanisbackavägen.

Landområdet på nästan 1,4 hektar gränsar i sin helhet till Illby å och har tidigare kallats Noaks trädgård. Samaria har för avsikt att anlägga en lekpark för barn och ett litet tåg – typ sådana som man ser i nöjesparker – kör runt på området och miniatyrmodeller ska också placeras ut.

Tanken är att platsen ska bli ett rekreations- och utflyktsområde där det också idkas trädgårdsodling och potatisodling. För tillfället håller Samaria på och gör upp planer för sommarkafé, toaletter och möjligen byggnader som behövs som stöd för odlingarna.

Trädrensning vid ån och eventuellt också muddring kan bli aktuellt.

Samara meddelar att Noaks trädgård öppnar tidigast sommaren 2022.