Samarbete ger det bästa resultatet

FÖR FAMILJEN. Elisabeth Eriksson har lärt unga mammor laga babymat. Bild: Maj-Louise Wilkman

Den hjälpvilja och de förslag som tredje sektorn och frivilliga kommer fram med, ska tas till vara. Det var en av avsikterna med den idéverkstad som Borgå stad ordnade.

Temat var barnfamiljer och deras välbefinnande. Eliisa Roine, avdelningsskötare på Fredsgatans rådgivning, sade att samarbete är en kraft.

– Jag har hört en av stadens familjearbetare berätta hur tacksam hen är över den hjälp som Mannerheims barnskyddsförbunds familjefadderverksamhet ger. Hen var lättad över att det också finns någon annan som besöker familjen, det gör arbetet mindre tungt.

Idéverkstaden Innostamo hölls första gången i fjol och den resulterade bland annat i verksamhet för familjer som bor i Hornhattula.

Området är nytt och en stor del av invånarna är nyinflyttade som saknar ett nätverk i Borgå. Det upplever mammorna som ett stort problem.

– Jag är hälsovårdare på rådgivningen i Hornhattula. Området är nytt och en stor del av invånarna är nyinflyttade som saknar ett nätverk i Borgå. Det upplever mammorna som ett stort problem, säger Tiina Hakamaa.

Efter idéverkstaden i fjol samlades personal från rådgivningen och daghemmet och några mammor. De beslöt fråga invånarna vilka önskemål om verksamhet som finns. Man ville också veta om det fanns någon frivillig som vill göra en insats. Resultatet lät inte vänta på sig. Hemmamammorna kom överens om att träffas en gång i veckan i parken, i dag träffas man två gånger i veckan.

– En pappa leder en gymnastikkurs för flickor i daghemmet. En av mammorna har ordnat i en kurs i Mindfulness. Också den hölls på daghemmet och var välbesökt. Allt sker på frivillig väg.

Understöd

Ulla Lindqvist ansvarar på Centralförbundet för barnskydd för stödprogrammet Emma & Elias. Programmet bygger på finansiering av penningautomatföreningen Ray.

Är penningautomatföreningen Rays stödprogram för barn och familjer.

Pågår 2012–2017.

Genomförs i samarbete med Centralförbundet för barnskydd.

Fokuserar på att förbättra uppväxtförhållanden för barn i högstadieåldern (15 år) och yngre.

I fjol deltog trettiotvå projekt och verksamheter i programmet.

Har fått 6,5 miljoner euro av Ray för 2016.

– Det Ray lyft fram i sina diskussioner med mig är samarbetet mellan den offentliga sektorn och tredje sektorns organisationer och frivilliga. Ray har speciellt påpekat att man genom samarbete har man fått mycket mera till stånd.

En av de organisationer som ansökt om och beviljats finansiering inom Emma & Elias är Finlands svenska Marthaförbund. Projektet startade 2012 och heter Vi och vår baby. Projektet är nationellt och genomförs i samarbete med Marttaliitto.

– Vi har ordnat kurser i att laga babymat. Flera av dem har ordnats här i Borgå. Vi har också gjort hembesök hos familjer i Borgå som behöver hjälp i att hantera vardagen. Ofta har vi lagat mat tillsammans, säger Elisabeth Eriksson, hushållsrådgivare på Marthaförbundet.

Familjerna har själva tagit kontakt med marthorna eller så har Borgå stad bett om marthornas hjälp.

Mer läsning