Samarbete garanterar evenemang ett långt liv

Bild: Evy Nickström

I sommar har östnylänningar och turister åter kunnat njuta av fina evenemang. Grannstäderna Borgå och Lovisa kompletterar varandra och bidrar båda till att det positiva ryktet om regionen Östnyland sprider sig.

Bättre marknadsföring än den som evenemangen Smaku och Historiska hus-dagarna innebär, kan städerna knappast få.

När man också räknar in alla otaliga större och mindre evenemang som föreningar och privatpersoner arrangerar på många håll i Östnyland, måste man lyfta på hatten för alla som jobbar hårt och ofta utan någon särskild ersättning för att mycket av det här ska förverkligas.

Men det är också skäl att fundera på hur evenemangen ska kunna vara livskraftiga och intressanta i fortsättningen. Framgångskoncept behöver förnyas för att besökarna ska vilja återkomma år från år, och nya ska hitta dem.

I Lovisa jublar man över att 15 000 personer besöker staden ett veckoslut i augusti. Det betyder mycket för butiks-, kafé- och restaurangfolket. Men ibland verkar det som om den ursprungliga meningen med evenemanget glöms bort: de historiska husen. I år betalade bara cirka 4 000 av besökarna inträdesbiljetten och tittade in i de gamla husen.

Evenemanget LHH är fortfarande fantastiskt men en besökare saknar de tidigare årens entusiasm och högt ställda mål med bland annat olika teman. Kan man ana en viss trötthet? Det är tungt att öppna sitt hem för besökare, speciellt om ersättningen blir allt mindre. Har evenemanget svällt ut så till den grad att privatpersoner i föreningen för de historiska husen inte mäktar bära ansvaret längre?

Evenemanget är en enorm marknadsvinst för Lovisa. Staden och alla loppisförsäljare drar stor nytta av evenemanget men föreningen bakom Lovisa Historiska Hus-dagar har en budget som inte är så stor. Staden ansvarar nu för julhemmen och betalar de hem som har öppet. En liknande lösning borde kanske göras för LHH med någon slags garanti, till exempel i fall av regnväder. Därför vore det en naturlig utveckling att staden tar ett större ansvar för LHH veckoslutet än man gör i dag.

Sibeliusdagarna har arrangerats i Lovisa sedan 1989 och presenterar ett ambitiöst program. Festivalen har i snitt 1 000 besökare och i år har man utvidgat programmet med en konsert i Borgå domkyrka. Ytterligare en nyhet är konserten i Malmgårds slott, vilken såldes slut på rekordtid, med lockbetet, en middag i bryggeribyggnaden efter konserten. Två nyheter som är exempel på ett fräscht nytänk som Sibeliusdagarna behöver mer av för att locka en bredare publik.

I Borgå överraskade matfestivalen Smaku, som nyligen arrangerades för tredje gången. Med tiotusen sålda matportioner är den ett bevis på att evenemang av det här slaget ligger i tiden och passar perfekt i en matstad som Borgå.

Förslaget att flytta fram Smaku så att den inte infaller just då, under sommaren, när både Borgåbor och turisterna besöker restaurangerna, är värt att överväga. Om man kan skapa attraktiva jippon under hösten, innan julsäsongen inleds, skulle även företagarna gynnas.

Det är inte heller smart att två evenemang av den här storleken, Smaku och LHH, infaller precis samma veckoslut. Östnyland är när allt kommer omkring en liten region och Borgå och Lovisa drar båda nytta när evenemang lockar folkmassorna hit. Vettig placering av evenemangen så att de inte krockar, bättre samarbete mellan stad och arrangörer, och en fortlöpande diskussion om hur man kan göra det ännu bättre garanterar att publikdragande evenemang lockar människorna också kommande år.

Helén Kurri Nyhetschef och chefredaktör för Östnyland

Mer läsning