Sälen förstör det kustnära fisket

Redan under en lång tid har miljöentusiasterna och även miljömyndigheterna mer och mer börjat favorisera gråsälarna på yrkesfiskets bekostnad.

Under krigstiden påstod man att en finsk soldat motstod tio av den andra sidans soldater. Läget är numera mycket värre när man tänker på förhållandena mellan egentliga yrkesfiskare längs Finska viken...