Sälarna gör comeback

BOV. Gråsälen orsakar stora problem för yrkesfiskare. Bild: Mostphotos

Sälstammen fortsätter att växa. Goda nyheter för sälarna men de som livnär sig på fiske är inte lika entusiastiska.

Statistiken visar att sälstammen har vuxit sedan slutet av 80-talet. Under de senaste tio åren har antalet östersjövikare i Bottenviken stigit från cirka 4 500 till ungefär 13 500. Här i Finska viken har också gråsälsstammen återhämtat sig. Yrkesfiskare i Nyland har i första hand fått uppleva gråsälens återkomst.

Huliganer

Christian Lindén från Nylands fiskeförening förklarar varför sälstammens tillväxt är ett stort problem för yrkesfiskare.

– Gråsälen är en riktig huligan, säger Lindén.

Problemen har ökat i takt med de växande sälstammarna. Gråsälarna står för den största delen av skadegörelsen i Finska viken.

– Sälarna förstör fiskeverktyg och äter eller skrämmer bort fisken. Om de inte lyckas förstöra ryssjan så leker de "målvakter" vid mynningen i stället, säger Lindén.

I år räknades 13 664 östersjövikare i Bottenviken

Antalet har stigit med nästan 10 000 exemplar på tio år

Vikarna räknas med hjälp av flyplan då de går in i sin pälsbytesperiod och klättrar upp på isen i april

Gråsälar (Halichoerus grypus) kan bli upp till tre meter långa och väga upp till 300 kilo. Gråsälen har lång, rak nos, ögat är placerat mitt emellan nosens spets och bakhuvudet.

Vikaren (Pusa hispida) är mindre, blir upp till 1,6 meter lång och väga upp till 80 kilo. Östersjövikarens nos är kort och ögat sett från sidan är närmare nosens spets än skallens bakkant. Vikaren har en tydligt markerad pannavsats.

Sälstammens tillväxt har lett till att jaktkvoten på östersjövikare har höjts i Bottenviken. Gråsälarnas jaktkvot är fortfarande samma som under tidigare år men i fjol flyttades 50 exemplar över från Bottenvikens kvot till Finska viken där jaktkvoten sedan fylldes till nästan hundra procent.

– Fiskare vill så klart att kvoten skulle höjas. Men det löser inte automatiskt problemet. Det måste också finnas jägare som tar hand om själva jakten. Det finns inte riktigt någon säljaktstradition kvar här i Finska viken, säger Lindén.

Yrkesfiskarens värsta fiende

De ekonomiska följderna av sälstammens tillväxt är ödesdigra för yrkesfiskare. Mikael Lindfors från Emsalö uppskattar att omkring 80 procent av den potentiella fångsten går förlorad på grund av sälar och vikare.

– Det gäller inte bara de ryssjor och när som de förstör. Sälarna har ändrat på hur man över huvud taget kan fiska nu för tiden. Det går helt enkelt inte längre att fiska med nät i öppet vatten utan att det förstörs, säger Lindfors.

"Sälsäkra" ryssjor kostar också en hel del mera än traditionella ryssjor.

– De kostar kring 20 000 euro. Jämfört med de 4 000 euro som en vanlig ryssja skulle kosta så är det en väldigt stor investering. Det tragiska är att de dyrare, sälsäkra ryssjorna är så komplicerade att fångsten blir mindre jämfört med vad den kunde vara om man använde en traditionell ryssja. Tyvärr skulle sälarna förstöra dem på nolltid, säger Lindfors.

Mer läsning