Sakta med säkert utvecklas äldrevården i Borgå

ÄLDREVÅRD. Det finns flera utvecklingsprojekt för olika delområden inom äldrevården i Borgå. Bild: Kristoffer Åberg

Äppelbackens många lediga bostäder ska fyllas och alla äldre, både de som bor hemma och de som har ett serviceboende ska aktiveras mer än förr.

Äldrevården i Borgå är ett så gott som outsinligt diskussionsämne. Åsikterna är många, liksom missförhållandena, om man lyssnar på oroliga anhöriga.

De som håller i trådarna och leder äldrevården anser att det finns mycket som fungerar bra men att det också finns ett behov av utveckling.

– Våra äldre har det mycket bra, säger Lea Laakso, tf servicedirektör inom äldreomsorg och handikappservice.

Som exempel lyfter hon bland annat fram Doctagons goda läkarservice och den palliativa vårdenheten i Näse som tillsammans med hemsjukhuset enligt henne håller en lika hög kvalitet som terminalvårdsenheten Terhohemmet i Helsingfors.

Tf social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen litar på att äldrevården i Borgå kan bli bättre.

– Vi arbetar aktivt för det.

Vanligt serviceboende

Många har förvånats över nyheten att det finns tiotals tomma bostäder i nyrenoverade Äppelbacken, (ÖN 5.12.). Något nytt är ändå under planering, något som social- och hälsovårdsnämnden får ta ställning till under januari- eller februarimötet. Beslutsfattarna ska informeras först, därav hemlighetsmakeriet.

Orsaken till att man inte kan fylla de lediga bostäderna med alla äldre Borgåbor som nu hankar sig fram med massor av hemhjälp ute i byarna och i obekväma stadslägenheter, är att Äppelbacken inte är något effektiverat serviceboende, som till exempel Johannahemmet eller Majberget.

– Äppelbacken är ett serviceboende där invånarna får hemvård, men där finns inte alls lika mycket personal per klient som i de effektiverade servicehemmen, säger Silvennoinen.

Personaldimensioneringen i Äppelbacken är 0,3 medan man räknar med en dimensionering på 0,6 till 0,65 till exempel i Majberget.

Faktum kvarstår ändå att de skattepengar som har använts för att renovera Äppelbacken nu inte ger någon samhällelig nytta alls när rummen står tomma, sedan början av oktober.

– Äppelbackens sanering var inte en felsatsning, det här är framtiden, säger Silvennoinen. Serviceboenden behövs också i framtiden.

Aktivering är utmaningen

Från början av 2018 ska satsningen på hemmarehabilitering ta fart i Borgå. Det är meningen att hemvårdens klienter så småningom ska få tillgång till de nyrekryterade fyra fysioterapeuterna, ergoterapeuten och näringsplaneraren som då inleder sitt arbete.

Också Rodrets och minnespoliklinikens kunder, och alla de som ännu inte är hemvårdens kunder ska kunna ta del av de nya experternas kunnande.

– Intresset för de nya tjänsterna har varit stort, säger Laakso. Till de sex nya tjänsterna fick vi sammanlagt ungefär 50 sökande.

– Nu ska vi lägga tonvikten vid att aktivera de äldre som bor hemma, för att de ska må så bra som möjligt där hemma så länge som möjligt, säger Silvennoinen. Det här blir framtidens stora utmaning.

– Vi kommer att få tänka om och satsa allt mer på aktivering och sysselsättning. Det kommer också att kräva ökande resurser.

Till en del finns det redan nu mer resurser. Sex nya närvårdarvakanser inom äldrevården har anslagits lediga att sökas.

Resurser för intervallvård

Många äldre känner sig ensamma och det gäller att hitta de rätta metoderna att bekämpa också det problemet.

Intervallvården flyttade från Ebbo och sker nu i huvudsak i Näse ettan och från årsskiftet i Näse servicehem. Bland dem som använder sig av intervallvård har man hört att till exempel vårdperioderna blivit färre efter det att avdelningen Apollo drogs in.

Lea Laakso håller inte med.

– Det finns helt enkelt inte ett så stort intresse för intervallvård. Rytmen kan vara annorlunda, men då beror det på något annat, inte på att Apollo inte mera finns.

– Alla som behöver intervallvård får intervallvård. Vi har tillräckliga resurser.

Kritiken har stundvis varit hård när det gäller Doctagon, som sköter alla läkartjänster inom äldrevården och hemvården i Borgå.

– Enskilda fall kan jag inte kommentera, säger Laakso. Den som upplever att något gått fel ska göra ett klagomål.

– Vi måste vara lyhörda för kritiken, säger Silvennoinen. Allt kan utvecklas till det bättre.

Arbetsmotivation

Hemvårdens personal har varit hårt belastad, och har reagerat med många sjukfrånvarodagar.

Också beslutsfattarna har oroat sig för situationen inom hemvården.

Nu syns ändå en ljusning.

– Vi har tagit med personalen i utvecklingsarbetet och jag upplever att hemvårdarna är intresserade och kommer med många konstruktiva utvecklingsförslag, säger Ann-Sofie Silvennoinen. En del av förslagen är relativt lätta att förverkliga.

Under våren ska man komma i gång med den så kallade Nordsjömodellen då en del av hemvårdarna får längre daglig arbetstid och i gengäld fler lediga dagar. Arbetsschemat blir mer förutsägbart och åtminstone i Nordsjö har sjukfrånvaron minskat.

Utvecklingsprocessen går vidare.

– Jag upplever att många av våra hemvårdare besitter väldigt mycket arbetsmotivation och kunskap, säger Silvennoinen. De vill vara med i planeringen och bli hörda. Vi kommer att få många konstruktiva lösningar på hur arbetet kan löpa bättre.

– Vi strävar också efter att hemvårdarna ska få en känsla av att räcka till. Det här vill vi utveckla för att öka personalens arbetsvälmående samtidigt som de som bor hemma och deras anhöriga får en större trygghetskänsla.

Företaget sköter all läkarvård inom äldrevården och hemvården i Borgå.

I avtalet ingår bland annat en försäkran om att alla hemvårdsklienter får träffa en läkare öga mot öga två gånger per år.

Stadens nuvarande avtal med Doctagon går från 1.4.2017 till 31.12.2018, med en option på två tilläggsår.

Borgå stad betalar Doctagon 1,23 miljoner euro per år.

Den som är missnöjd med Doctagons tjänster kan förmedla sitt klagomål till lea.laakso@porvoo.fi