Säkerhet är a och o på Hästholmen

ANLÄGGNING. Lovisa kärnkraftverk har driftslov för den ena reaktorn till 2027 och för den andra reaktorn till 2030. Bild: Fortum

Kärnkraftverket i Lovisa har levererat el i över fyrtio år. Tekniken står sig än i dag även om vissa komponenter uppdaterats under årens lopp. På kärnkraftverket finns regler för allt och de följs minutiöst.

Det är inte bara att promenera in till kärnkraftverket på Hästholmen i Lovisa. Rigorösa säkerhetsrutiner ska garantera att ingen obehörig kommer in på området. Man anmäler sitt besök på förhand och vä...