Är sagan slut för Haddom skola?

Det kostar nästan 1 miljon euro att renovera skolan, och förslaget är därför att man inte inleder arbetena. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

En konditionsgranskning i Haddom skola pekar på omfattande renoveringsbehov med en prislapp på nästan 1 miljon euro. Förslaget är därför att inte renovera. Grupperingen Pro Haddom skola frågar om ändå inte mindre åtgärder skulle räcka.

Efter återkommande problem med inomhusluften i Haddom skola står man nu inför en situation där renoveringarna är alltför omfattande och dyra. Totalt beräknas alla nödvändiga åtgärder kosta 954 000 euro, vilket föranleder förslaget att inte renovera.

Ärendet är uppe i Näringslivs- och infrastrukturnämnden på torsdag (25.3).

Behövs så stora insatser?

I beredningen kan man läsa att de nuvarande problemen fick sin början i april 2020, vilket ledde till ett antal utredning och renoveringsinsatser – och ytterligare utredningar och en rapport som blev färdig i januari i år.

Rapporten föreslår bland annat att man borde förnya bottenbjälklaget, stockar och flygeln med omklädningsrum.

Beredningstexten slår fast att omfattningen innebär att man samtidigt vore tvungen att förnya hustekniken, vilket innebär en totalsanering för 954 000 euro, eller 2 200 euro per kvadratmeter. Arbetena skulle ta två år.

Beslutsförslaget i nämnden är att inte renovera skolbyggnaden på grund av för höga kostnader. I stället ska skolan bli en fråga för bildningsväsendet.

Förslaget accepteras inte så där bara av aktivisterna inom gruppen Pro Haddom skola, där Heidi Lunabba på måndagsförmiddagen publicerade ett öppet brev – riktat till nämnden och övriga beslutsfattare – om det stundande beslutet. I brevet skriver gruppen att man borde reda ut huruvida lättare renoveringar vore tillräckliga innan beslutet om totalsanering fattas. I brevet skriver man att "Pro Haddom ifrågasätter skalan på renoveringen".

Lunabba säger till ÖN att de egentliga problemen hittats i duschrummet och omklädningsrummet.

– Duschrummet är enda stället man hittat mikrober, och utrymmet borde gå att riva eller blockera. Det borde räcka med mindre åtgärder. Det som nu föreslås är att bygga ett nybygge i ett gammalt skal, och vi ifrågasätter om det behövs.

Tillfälligt eller inte

Ett förslagsenligt beslut innebär att ärendet hamnar på utbildningschef Timo Tenhunens bord. Tenhunen påpekar att han ännu inte berett något eftersom det ännu inte finns beslut, men att det kommande renoveringsbeslutet innebär vissa logiska slutsatser.

I nuläget huserar eleverna i baracker vid Gamla strand, och de barackerna ska vara borta efter vårterminen. Det innebär att man måste hitta alternativa lokaler, också om politikerna väljer att renovera.

– Arbetena skulle oavsett ta ett par år. Men förslaget är att eleverna inte fortsätter i den byggnaden, vilket innebär att det blir en fråga för utbildningssektionen. Vi har tittat på alternativa tillfälliga lokaler tillsammans med bland annat Pro Haddom skola.

Heidi Lunabba säger för sin del att särskilt en byggnad vore lämplig för Haddom skola: Kuggom dagis som konditionsgranskades relativt nyligen utan några alarmerande fynd. Byggnaden är dessutom fungerande och finns inom skolans upptagningsområde.

Hon nämner att dagiset eventuellt kunde bli mera än tillfälliga lokaler om det visar sig att inomhusluftproblemen inte kan lösas utan totalsanering.

– Det är för tidigt att fatta beslutet att inte renovera Haddom skola. Det bygger som sagt på totalsanering, och är något som vi ifrågasätter. Pro Haddom beställer en oberoende konditionsgranskning, och vi motsätter oss att beslutet fattas innan den är gjord.

Pro Haddom skola och Heidi Lunabba förespråkar en utredning kring huruvida mindre åtgärder skulle räcka. Bild: Kristoffer Åberg

Skolnätsutredningen ger svar

Timo Tenhunen påpekar att det uppstår en konstig situation om skolan inte saneras och man lever i tillfälliga lokaler. Då blir frågan om skolan alls ska ha någon verksamhet.

– Om inte verksamheten blir bestående så måste man föreslå att verksamheten flyttas över till någon befintlig skola. Det betyder alltså att Haddom skola då läggs ned. Sådana alternativ finns, och det måste politikerna ta ställning till, säger Tenhunen.

– Det är upp till utbildningssektionen, sannolikt den 31.3. Om de inte anser det vara lönt med ersättande lokaler så måste man alltså fundera på om Haddom skola avslutas. Det blir en lång process som går via styrelsen till fullmäktige, tillägger han.

Ett eventuellt slut innebär i sin tur två olika alternativ, i enlighet med skolnätsutredningen: Endera flyttas eleverna till Generalshagens skola, eller så delas de upp så att en del flyttas till Sävträsk skola.

– Det är inga populära alternativ, men det är alternativen som skolnätsutredningen slagit fast.