Sagan om Inveon fortsätter

Det enda vettiga alternativet är att Inveon inleder förhandlingar med det nybildade Edupoint som är en lokal aktör inom andra stadiets yrkesutbildning i Östnyland.

Nu har kommunerna Borgå, Lovisa, Sibbo, Lappträsk och Mörskom möjlighet att välja mellan tre alternativ hur de vill att det svenskspråkiga andra stadiets yrkesutbildning skall ordnas i Östnyland. Det är ett viktigt val för unga och deras framtid och minst lika viktigt för regionens företag för att försäkra att det finns yrkeskunnig svenskspråkig personal även i framtiden.

Att Inveon skulle fortsätta som tidigare är inte ett realistiskt alternativ eftersom volymerna är för små. Att Inveon och Prakticum sammanslås medför för många risker som talar för att utbildningen i Östnyland så småningom skulle försvinna till Helsingfors – och därmed tyvärr också de yrkesutbildade unga. Det enda vettiga alternativet är att Inveon inleder förhandlingar med det nybildade Edupoint som är en lokal aktör inom andra stadiets yrkesutbildning i Östnyland. Med den lösningen hålls beslutsfattandet i östnyländska händer och garanterar framtiden för svenskspråkig utbildning och tillgång till yrkeskunnig arbetskraft för företagen i vår region också framöver.

I tidningen Östnyland (18.5) uttalade riksdagsledamot Mikaela Nylander sig i frågan och som känt talar hon för en sammanslagning av Inveon och Prakticum såsom de flesta SFP:are i regionen. Det som fick mig att höja ögonbrynen var Nylanders kommentar "Medlemskommunerna avgör vad som händer med pengarna, men mitt förslag är att de öronmärks för svensk yrkesutbildning i Östnyland."

Det är inte fråga om små summor, den 31 december 2016 var ägarkommunernas grundkapital 4 836 982,80 euro. Visst tycker många av oss naturligtvis att pengarna skall användas för svensk yrkesutbildning i Östnyland. Jag frågar Nylander hur hon tänker sig att detta förverkligas ifall Inveon sammanslås med Prakticum, skall kommunerna skänka pengarna till Prakticum och hoppas på det bästa för de unga i Östnyland?

Anita Spring Borgå

Mer läsning