Säg hellre "att dö" än att "gå bort"

Bästa journalister och läsare. Vi har länge observerat att verben "att dö" och "att avlida" i olika sammanhang blivit mer eller mindre tabubelagda.

Numera vare sig dör man eller avlider. I stället "går man bort". Om det tillåts att vi "raljerar" trots att sammanhanget är allvarligt verkar det som om många väntar sig att snart träffa personen som "gått bort" vilket i och för sig är helt ok. Ibland blir dock avsikten helt ofrivilligt absurd.

Per-Håkan och Kristina Slotte

Borgå

Mer läsning