Säg din åsikt om svenskspråkiga social- och hälsotjänster

VÅRD PÅ SVENSKA? Nylands förbund vill höra svenskspråkigas åsikter om den svenska servicen inom social- och hälsovården. Arkivbild. Bild: Nina Ahtola

Nylands förbund utreder tillgången till och användningen av svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster i de nyländska kommunerna.

Man vill också veta hur nöjda serviceanvändarna är med dessa tjänster. Utredningen genomförs av projekt Nyland 2019, som förbereder landskaps- och vårdreformen i Nyland.

Enkäten är på svenska eftersom den riktar sig till svenskspråkiga serviceanvändare. Man kan svara på enkäten till och med den 13 maj. Det tar ungefär 5–10 minuter att besvara enkäten, som du hittar här.