Så länge det finns liv finns det hopp

Den klassiska frågan lyder om glaset är halvtomt eller halvfullt. Eller för att tala i nyårstermer – ser du ljust eller mörkt på nästa år och nästa decennium?

Du har knappast personliga minnen av årtiondet när Titanic gick under, när första världskriget avgjordes och den ryska revolutionen genomfördes. Men händelserna lever kvar i vårt kollektiva minne trot...