Så här stöder Borgå stad och Posintra företagen så att de klarar krisen

Bild: Kristoffer Åberg

En företagssedel och kostnadsfri marknadsföring via Borgå stads webbkanaler ska hjälpa stadens små företag över krisen som coronavirusepidemin orsakar.

– Krisen slår hårt särskilt mot de små företagen, och många saknar instrument för att hantera de plötsliga svårigheterna. Företagssedeln är avsedd stödja företagens möjligheter att utveckla nya lösningar, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Regeringen och Business Finland inför stödpaket till näringslivet, men den typen av åtgärder som det statliga stödet erbjuder fungerar inte för de allra minsta företagen.

Sedeln, som stadsutvecklingsnämnden godkände i tisdags, är värd 2 500 euro, och Borgå stad har reserverat 100 000 euro för sedeln. Det innebär att 40 mikroföretag och små företag har möjlighet att få stödet.

– Var och en räddad arbetsplats är viktig och värdefull. Vi följer situationen och statens eventuella åtgärder för att stöda företagen. Vid behov utvecklar vi nya stödåtgärder för att hjälpa företagen, säger von Schoultz.

Sedeln lanseras på måndag på Posintras webbsida, där det också finns en elektronisk ansökningsblankett att fylla i. Bland kriterierna som företagen måste uppfylla för att ett stöd ska kunna betalas ut är att det ska verka i Borgå.

– Företaget får inte ha skatteskulder, och det måste ha varit lönsamt innan den här krisen startade.

I ansökan om stödet ska företagaren också förklara hur summan på 2 500 euro kommer att användas.

Det kan till exempel vara att man utvecklar en ny tjänst eller produkt som kan lanseras för en marknad där kunder inte kan besöka butiker, restauranger, kaféer.

– Det kan också vara åtgärder som ökar beredskapen för nya tjänster och produkter, som stöder företagets verksamhet efter krisen.

Goda råd behövs nu

Posintras företagsrådgivning erbjuder hjälp i ekonomi-, finansierings- och personalfrågor samt i olika förändrings- och utvecklingsfrågor som gäller företaget.

– Många lokala företagare har kontaktat oss och vi har hjälpt dem med praktiska ärenden. Våra experter har den mest aktuella informationen, säger utvecklingsbolaget Posintras verkställande direktör Fredrik Pressler.

Kostnadsfri marknadsföring

Ytterligare ett sätt att hjälpa stadens företagare Borgå stad är möjligheten att kostnadsfritt marknadsföra sina tjänster på Borgå stads sociala medier och webbsidor. På stadens webbsajt finns information om hur företagen kan få synlighet för sina produkter och tjänster.

Mer läsning