Så här fungerar "skitlagen". ÖN tog reda på vem som måste börja rena sitt avloppsvatten före november

STORÄNGSBÄCKEN. Något stort vattendrag är det inte fråga om, men också här gäller avloppsvattenförordningens krav, konstaterar Anders Rosengren. Bild: Kristoffer Åberg

Är ditt avlopp lagenligt? Alla som bor nära stränder eller på grundvattenområden måste senast den sista oktober i år ha satt sina avloppssystem i skick.

Storängsbäcken i Renum är bara som ett litet dike trots att det nu är snösmältningstider.Men för alla dem som bor invid bäcken gäller Borgå stads regel att det bostadshus vars yttervägg finns på ett a...