S-market i Näse kan byggas ut för bruksvaror

NYA UTMANINGAR. Efter tio år i Sverige har Saara Pennanen Axelsson nu återvänt till hemlandet. Hannu Krook är glad för att hon landat just hos Varuboden-Osla. Bild: Kristoffer Åberg

Inget torde hända inom ett par år, men Varuboden-Oslas verkställande direktör Hannu Krook säger att i något skede kan S-market i Näse byggas ut med tanke på bruksvaror. Matbutiken är redan lika stor som i en Prisma.

Hannu Krook och nya kommunikations- och marknadsföringschefen Saara Pennanen Axelsson besökte i dag Borgå för att rapportera om delårsrapporten, men fick givetvis också frågor om kommande investeringar i Östnyland.

Fjolårets största satsningar i Nyland var förnyandet av Näsebutiken i Borgå och S-market Sjundeå och Krook konstaterar att Näseaffären nu måste få vila ett tag så att verksamheten kommer i gång normalt.

– Efter en så här stor renovering, där exempelvis energilösningarna gjorts grönare, tar det alltid 4-5 månader för kommersen att komma upp till den nivå den var innan.

3-4 000 kvadrat till?

Tidigare har det talats en hel del om att affären på ett ganska enkelt sätt kunde omändras till en Prismabutik, eftersom den redan nu är väldigt stor. Borgå stad har också kastat fram tanken om att bygga ett par våningar till för att komplexet bättre ska passa in i miljön.

Hannu Krook har svårt att föreställa sig en höjning av huset eftersom det då skulle bli en byggplats.

– Hur skulle affären kunna hållas öppen under byggtiden? Det vore så gott som omöjligt och att stänga den är extremt olönsamt.

En tillbyggnad har däremot utretts preliminärt, då med tanke på enbart bruksvaror.

– Bygger man måste det göras mot parkeringsplatsen, påpekar han.

VBO förfogar nu över cirka 5 000 kvadratmeter i Näse och en liten Prismabutik är på cirka 8 000 kvadrat.

– Bygger vi i något skede till är det således fråga om 3-4 000 kvadratmeter till.

Att placera biltvätt och en ABC-station i anslutning till S-market diskuteras dessutom. Handelslaget undersöker för närvarande en alternativ plats för ABC Näse.

Snabbmat i centrum

Verksamheten i köpcentret Lundi i centrum av Borgå är också något som utreds och nyheter kan komma under höstens lopp. VBO jobbar med det framtida konceptet och viktigt är bland annat att hitta hyresgäster så att huset kan fyllas.

Matbutikens kundströmmar kunde vara större och Krook avslöjar att man bland annat undersöker synergier med Stockmann Delikatessen.

– Det är fråga om att hitta till exempel snabbmatslösningar som passar in i en centrumaffär och utnyttja vissa element i Delikatessen.

Inga planer finns åtminstone i dag för att flytta livsmedelsbutiken från sin nuvarande plats.

Investeringsmässigt är utvidgningen av S-market i Nickby den största satsningen i Östnyland för tillfället. Byggandet inleds alldeles snart, det handlar om att utvidga affären med 1 000 kvadratmeter. Ett butiksbageri får också rum.

Varuboden-Osla har i år utrustat sina butiker med miljövänlig teknologi. Resultatmässigt förlöpte början av året enligt förväntningarna. Försäljningen ökade med 2,7 procent och resultatet stannade på god nivå, 3,8 miljoner euro. Totalt 3,7 miljoner betalades som bonus åt ägarkunderna.

– Vi har lyckats växa även efter två starka år, säger Hannu Krook.

Bonustabellen förnyades i mars. Nu får ägarkunderna fem procent bonus med 900 euros månatliga inköp (tidigare 1500 euro). Även eurogränserna på de andra övre bonusnivåerna sänktes.

Krook framhåller att VBO systematiskt satsar på försäljning av inhemska och särskilt lokalt producerade varor. Av dagligvaruhandelns volym är andelen inhemska produkter över 80 procent. Andelen inhemska köttprodukter steg i början av året till över 95 procent. Andelen inhemska mjölkprodukter är på 85 procent.

FAKTA

VBO:s delårsrapport

Försäljningen ökat med 2,7 procent och var 176,5 miljoner.

Största ökningen var inom trafikbutiks- och bränslehandeln (5,8 procent).

Försäljningen inom restaurangbranschen sjönk med 5,9 procent.

Vinsten är 3,8 miljoner euro.

Totalt 3,7 miljoner har betalts i bonus.