Rytkönen torde få lämna Borgåpolitiken

KRÅNGLIGT. Millariikka Rytkönen torde trots allt få lämna sina förtroendeuppdrag i Borgå. Bild: Kristoffer Åberg

Förvaltningsdirektör Roope Lenkkeri har nu kollat med Kommunförbundet och Millarikka Rytkönen (SDP) torde kunna dra en lättnadens suck. Enligt förbundet är ökade arbetsuppgifter en giltig orsak för att få lämna förtroendeuppdrag.

Borgåstyrelsen godkände som bekant enhälligt Millariikka Rytkönens avskedsansökan som gick ut på att hon som ny ordförande för vårdfacket Tehy är jäv att samtidigt representera arbetsgivaren Borgå stad som kommunal beslutsfattare i stadsfullmäktige och stadsstyrelsen.

Men fullmäktige ifrågasatte ändå hennes rätt att ta avsked och ärendet återremitterades för ny beredning.

Enligt det svar Roope Lenkkeri fått från Kommunförbundet har hon ändå rätt att dra sig åt sidan från Borgåpolitiken. I förbundets utlåtande sägs det att utökade arbetsuppgifter är en giltig orsak för avsked, men frågan måste avgöras från fall till fall efter att man granskat hur stor den utökade arbetsmängden är och av vilken art.

Millariikka Rytkönen har förtydligat sin avskedsansökan och påpekar att det i praktiken är omöjligt för henne att sköta både förtroendeuppdragen och fackordförandeskapet av tidsorsaker. Saken verkar alltså ganska klar. Stadsstyrelsen tar upp frågan på sitt nästa möte.