Ryskamerikanska rariteter på Runebergs hem

UNIKUM. – Det är fascinerande att man i Borgå gymnasiums samlingar kan hitta föremål som det bara finns ett enda av i världen, säger Marcus Lepola som sammanställt utställningen Minnen från fjärran på Runebergs hem. Bild: Kristoffer Åberg

Samlarföremål från vårt Amerika, det vill säga från 1800-talets ryska Alaska, visas just nu i Runebergs hem. Harpuner, sältarmspåsar, kanotmodeller och mockasiner ur Borgå gymnasiums samlingar berättar en nästan bortglömd etnografisk historia.

Den ryska kejserliga kassan var tom och 1867 såldes Alaska till USA för en struntsumma på under fem dollar per kvadratkilometer. Men före det var Alaska en del av det ryska imperiet och i förlängningen också en del av Finland. Marcus Lepola, doktorand vid Åbo Akademi, har forskat i 1800-talets ryska Amerika i över tio års tid och håller just nu på och doktorerar i ämnet.

– För finländarna är Alaska exotiskt och bekant på samma gång. Föremålen som finländska resenärer haft med sig från det ryska Amerika speglar ett intresse för folkslag som liksom vi har en nära kontakt med havet och som sysslat med jakt och fiske.

Lepola beskriver sin forskning som en form av detektivarbete. Han har grävt ner sig i gamla tidningar och i arkivgömmor i jakt på ledtrådar som hänför sig till den finländska närvaron i Alaska. Sjöfarten levde ett kraftigt uppsving på 1800-talet vilket ledde till att handeln ökade och exempelvis fanns det gott om jobb i en långväga koloni som Sitka.

Jag har läst mycket gamla tidningar för att kunna spåra föremålen som härstammar från det ryska Amerika.

I Borgå tidning publicerades den 21 september ett brev från den finskryska kolonin i Sitka. Brevet hade varit på väg i över fyra månader och innehållet handlade om en resa som gick till småöarna Georgs och Pauli i Behrings hav, öar som var kända för sina sjökattor – "10, till 12,000 sjökattor, som derifrån årligen hemtas" som landsmannen från Sitka rapporterade i brevet.

– Jag har läst mycket gamla tidningar för att kunna spåra föremålen som härstammar från det ryska Amerika. Det är via personerna som vi kan knyta föremålen till deras historia.

Stor kollektion

Nu har han sammanställt den aktuella utställningen Minnen från fjärran – Föremål från 1800-talets ryska Amerika i Borgå gymnasium som visas i Runebergs hem. Kopplingen till nationalskalden ligger i hans värv som lektor och senare som rektor för Borgå gymnasium. De facto kommer samtliga föremål som ställs ut ur Borgå gymnasiums samlingar och har kommit till gymnasiet under Runebergs tid i huset.

För Marcus Lepola kom det som en överraskning att det i Borgå gymnasium fanns en så stor kollektion av artiklar med Alaskakoppling. Orsaken till att man här, liksom i den tidens gymnasier på stort, bestod sig med omfattande bibliotek och stora naturvetenskapliga samlingar var enkel: bildning stod högt i kurs.

MODELL. Unanganernas kajaker var jaktbåt, inga nöjesjakter, och användes bland annat för att frakta skinn. Den här ur Borgå gymnasiums samlingar är den enda i sitt slag och är en del av en omfattande samt väl katalogiserad och förvarad samling. Bild: Kristoffer Åberg

– Det grundades många gymnasier på 1800-talet och stora samlingar var en av de bärande idéerna. Det skulle också finnas etnografiska samlingar och i gymnasierna kunde föremål från vår egen forntid trona sida vid sida med exotiska artiklar. Det kan ju förstås ha varit lite vilseledande för eleverna.

Högintressant är det faktum att Finlands står sig med de största existerande samlingarna av etnografiskt material från 1800-talets Alaska. Bland annat finländska sjöofficeren Arvid Adolf Etholén, som arbetade för rysk-amerikanska handelskompaniet och senare verkade som guvernör över Ryska Amerika, var en trägen samlare.

Bildningsideal

Johan Bartram från Viborg är utöver Etholén en av dem som bidragit stort till Borgå gymnasiums rysk-amerikanska samling av etnografiskt material. Bartram tog hand om praktikaliteterna i kolonin Sitka och såg bland annat till att godstrafiken och livsmedelsförsörjningen fungerade.

Det grundades många gymnasier på 1800-talet och stora samlingar var en av de bärande idéerna.

– Borgå gymnasium grundades ju i hans hemstad Viborg innan det flyttade till Borgå och Bartram kände sig tvungen att bidra till den intellektuella utvecklingen i Östnyland. Vurmen för bildning var stark och man kan fråga sig hur de tankegångarna sitter i dagens Finland.

Marcus Lepola upplever att det låg ett visst landskapstänk över donationerna. Man ville ha starka utbildningscentra med fina samlingar som en dynamisk kraft just i den egna regionen.

KULTURARV. Borgå gymnasiums samling från 1800-talets ryska Amerika är unik i sitt slag. Här ses Bild: Kristoffer Åberg

Även Abraham Öhberg från Mörskom donerade en rad föremål till Borgå gymnasium, skolan som han själv gick i fram till ett bråk mellan studenter och gesäller – något som var allmänt under 1800-talets mitt. Slagsmålet resulterade i att Öhberg och över trettio gymnasieelever till fick en rejäl uppsträckning av en fly förbannad rektor Runeberg, bland annat piskrapp på fingrarna inkluderade.

Resultatet blev att nästan hälften av gymnasieeleverna hoppade av, däribland upptäcktsresanden Adolf Erik Nordenskiöld, och för Abraham Öhbergs del innebar det att han mönstrade på och senare avancerade till styrman på fartyget Kamtchatka.

I princip alla som reste och hade råd att införskaffa etnografiska föremål gjorde det.

– Det var i samband med resorna som Öhberg samlade på sig föremål. Fartyget lade till i olika hamnar och av folkslag, som på den tiden gick under den gemensamma benämningen aleuter och eskimåer, handlade han reseminnen att ta med sig hem.

Sjöfart och handel

Ursprungsbefolkningen i Alaska och på de nordliga öarna hade efter hundra år av ryskt välde insett värdet av souvenirhandeln, och sålde allt från pilbågar och spjutspetsar till mockasiner och flätade gräskorgar. Fenomenet med att föra med sig exotiska föremål från utlandet var stort; många inom borgerskapet såg det som sin plikt att främja bildningen i hemlandet, och det mest typiska reseminnet var en modellkanot.

– I princip alla som reste och hade råd att införskaffa etnografiska föremål gjorde det. Till exempel finns det dokumenterat att en av modellkanoterna ur Borgå Gymnasiums samlingar år 1840 kostade tre rubel på torget i Sitka. Det motsvarar ungefär sextio euro i dagens valuta.

Utställningen med underrubriken Föremål från 1800-talets ryska Amerika i Borgå gymnasium visas på Runebergs hem i Borgå till och med den 30 september.

Artiklarna som ställts ut kommer från Borgå gymnasiums etnografiska samlingar och omfattar bland annat miniatyrmodeller av kanoter, husgeråd, vapen och snöskor som härstammar från 1800-talets Alaska som, liksom Finland, var en del det ryska imperiet.

Utställningen, sammanställd av Marcus Lepola, är ett samarbetsprojekt mellan Borgå museum, Borgå stads kulturtjänster och Borgå gymnasium.

Nämnda kopia av en näverkanot är för övrigt det enda kända exemplaret som bevarats för eftervärlden. Den är sällsynt också tack vare de två små trägubbarna som sitter i kanoten. Vartdera ansiktet pryds av ansiktsmålningar som antas vara kännetecknande för denáina-indianerna. Antas eftersom det finns ytterst få källor som beskriver hur stammens seder och bruk.

– Alaskas ursprungsbefolkning lever i en identitetskris och det är verkligen intressant att det i Finland bevarats föremål som kan kontribuera till att de lär känna sin tidiga historia. Alla små faktagryn är viktiga för dem.

Enligt Marcus Lepola har de den ryskamerikanska tiden i hög grad fallit i glömska hos oss.

– Det är en period som lagts på exotismens konto men som är mer än det. Det är tiden före vi finländare började bygga vår medvetna historiska identitet.