Rymdsyrsorna ett steg från verklighet

PROTEIN. Syrsor är proteinrika, och tanken är att de skulle lämpa sig som mat i rymden. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Entocube är en av finalisterna i en tävling där första priset är en testplats i rymden. ÖN skrev om i företagets insektfarm i april.

Det var inga små visioner som Robert Nemlander talade om i april när ÖN besökte hans företag Entocubes syrsafarm i Askola. Där hade man startat en av flera farmer för att hitta såväl kommersiella som mera scifi-aktiga användningsändamål för insekter.

Nu har Askolafarmen, en vanlig transportcontainer som omvandlats för ändamålet, varit i användning i ungefär ett halvt år – och på torsdag har företaget en realistisk chans att förverkliga den svårare delen av sitt projekt. Meningen är att föra insekter till rymden – och i förlängningen till Mars.

Entocube är en av tre finalister i sin serie i World Challenge 2018, en tävling organiserad av bland andra USA:s myndighet för luft- och rymdfart (Nasa), Europeiska rymdorganisationen (ESA) och Förenta Nationerna.

Nemlander hoppas nu på huvudvinsten som är en forskningsplats på Internationella rymdstationen, ISS.

FARM. Robert Nemlander, till höger, visade farmen i Askola i april. Till vänster jordbrukaren Timo Halla som gör det dagliga jobbet i farmen. Bild: Arkiv/Max Nyberg

Mat på Mars

Tävlingen World Challenge 2018 är uppdelad i fyra serier, där Entocube deltar i serien Space Nation. Nemlander hörde om tävlingen via en samarbetspartner som kände till Entocubes rymdvisioner.

– Jag tog genast kontakt med arrangörerna, och här är vi nu, säger en uppspelt Nemlander från evenemanget som pågår i huvudstadsregionen just nu.

Deras tankar föll i god jord, och nu är företagets produkt en av tre som tävlar om en plats på ISS. Mot sig har de två projekt från Aalto-universitetet. Det ena ska effektivera satellitsensorers dataöverföringskapacitet till jorden, det andra utreder möjligheterna med 3d-skrivare i tyngdlöshet.

I korthet jobbar Entocube med cirkulär ekonomi kring insektfarmer i såväl byggnader som containrar. Målet är en så automatiserad process som möjligt för att kunna konkurrera mot farmer i låglöneländer och för att kunna anpassa metoderna till ett liv på Mars.

Tanken har från början varit att utveckla kommersiella metoder som testas på jorden och som kan ha potential i rymden – som att utnyttja matavfall och att utveckla fungerande organiskt gödsel från insektbajs.

På torsdag avslöjas vinnaren.

– Det är ett verkligt stort pris och skulle innebära ett jättekliv framåt för oss. Det skulle betyda att vi får testa vår teknologi i rymden, säger Nemlander.

Tre skeden

Nemlander säger att företaget jobbar i tre skeden för att nå Mars: först väljer man en lämplig insektart, till exempel hussyrsor. Därefter är det dags för resan dit. Till sist kör man i gång farmen på den röda planeten.

Det första och det tredje skedet är ganska bra under kontroll, påpekar han. Mars har nämligen en ganska likadan gravitation som här på jorden, och själva farmen borde kunna kopieras rakt av.

– Det andra skedet, att få syrsorna till Mars är däremot svårare att testa. Priset skulle hjälpa där, säger Nemlander.

Planen är att djupfrysa ägg av olika insektarter som sedan skickas upp till ISS för att åka i omloppsbana i mellan sex och nio månader – alltså lika länge som det tar att åka till Mars. Under den tiden skulle äggen utsättas för såväl kosmisk strålning som tyngdlöshet. Efter testperioden skulle man granska hur äggen reagerat på de svåra omständigheterna och se huruvida de utvecklas till insekter – och hur insekterna sedan beter sig.

– Astronauterna skulle äta sin normala rymdmat på resan. Väl där skulle de tina äggen och starta farmen för att kunna tillverka sin egen mat.

MAT. Syrsorna ska bli mat både på jorden och i rymden. En farm kan innehålla upp till en miljon insekter. Bild: Arkiv/Max Nyberg

Dyra studier

Exakt när uppskjutningen skulle äga rum är inte klart, men budet är att man kan förhandla om att få plats på någon av de halvårsregelbundna uppskjutningarna till ISS. Priset är värt omkring 40 000 euro, och innebär en uppskjutning i en så kallad Nanoracks-modul. Modulen är ny teknologi som är designad för att föra upp bland annat små satelliter till ISS.

Efter testperioden i rymden är det är upp till företaget att själv finansiera de påföljande studierna. Nemlander har ändå en färdig plan om det visar sig att företaget tar första plats.

– ESA:s företagsinkubator, Business Incubation Center, grundades nyligen i Esbo. De har stöd på 50 000 euro för projekt som det här.

Tävlingen är bara en del av företagets rymdrelaterade projekt.

– Bland annat är vi inkopplade i Nasas Epic Challenge som är riktat till studerande, i astronaututbildning och i Callio Space Lab som utvecklar produktionsmetoder för mat. Dessutom deltar vi i Pyhäjärvi gruva där man använder tunnlarna för att simulera insektfarmer på Mars.

Fotnot, tillsatt den 30.8: Entocube tog till sist en andra plats och fick således inte en plats på ISS.

Arrangeras av bland andra Nasa, ESA och FN.

Man tävlar i olika serier, grovt sett uppdelat i två områden.

Det ena området handlar om mjukvara som kan utnyttja satellitdata.

Det andra området handlar om praktiska lösningar i rymden. Här tävlar Entocube.

Evenemanget pågår den här veckan, med final på torsdag.

Mer läsning