Rutiner, påhittighet och positivt överseende får jobb och skola hemifrån att fungera

GEMENSAMMA SPELREGLER. Det hjälper med spelregler för att respektera allas arbetsro därhemma – vuxnas som skolbarns Hos Raselas är den röda skylten ett tecken på att jobbsamtal pågår. Bild: Veera Rasela

Nästan över en natt växlade landet om till en tillvaro där de flesta skolbarn och många föräldrar ska sköta sina jobb hemifrån. Det går, men kräver flexibilitet av alla parter.

På onsdagen körde den första skoldagen med distansundervisning i gång i Kungsvägens skola. Sibbo kommun var tidigt ute med att fatta beslut om distansundervisning i högstadiet och gymnasiet redan unde...