Runebergs daghem kan bytas bort nästa vecka

Den 16 januari tar kommunstyrelsen i Sibbo ställning till byteshandeln där Runebergs före detta daghem enligt förslag byts mot Villa Soltuna.

Trävillan Soltuna ligger vid Stora Byvägen 10 i Nickby och har en drygt 2 000 kvadratmeter stor tomt. Runebergs före detta daghem som ligger vid Nybrovägen i Nickby står på en närmare 7 000 kvadratmeter stor tomt, men enligt förslaget skulle endast kring 3 000 kvadratmeter ingå i byteshandeln.

Tf utvecklingsdirektör Pekka Söyrilä på Sibbo kommun säger att kommunen redan en längre tid velat få tillgång till tomten där Villa Soltuna står. Problemet har varit att kommunen och Helsingforsparet som äger Soltuna haft olika åsikter om fastighetens värde.

Men då Sibbo även planerat att göra sig av med Runebergs före detta daghem så dök en byteshandel upp som ett möjligt alternativ. Söyrilä säger att bara kommunen får Villa Soltunas tomt blir det möjligt att täta till bebyggelsen i området vid Stora Byvägen som ligger invid skolcentret Nickby hjärta.

– Tomten kan till exempel användas om skolan behöver byggas ut eller om det uppstår behov av någon annan skolrelaterad byggnad. Men det tar säkert flera år innan man börjar bygga.

Undantag för bostadsbruk

Söyrilä tillägger att kommunen inte har något bruk för själva trävillan på tomten, man ska utreda om det finns motiveringar till att byggnaden bör vara skyddad.

– Villa Soltuna är i mycket dåligt skick, så det kan hända att en rivning är det enda möjliga alternativet.

Byggnaden där Runebergs före detta daghem verkade är enligt byggnadsregistret reserverad för daghemsbruk. Till villkoren i byteshandeln ingår att kommunen ansöker om ett undantagsbeslut för att byggnaden ska kunna användas som bostad. Söyrilä uppskattar att om byteshandeln får grönt ljus i kommunstyrelsen kan undantagsbeslutet tas på ett par månader.

– I så fall äger byteshandeln rum när beslutet fått laga kraft.