Runebergkören förbereder inför sitt 100-årsjubileum

JUBILEUM. 2023 fyller Runebergskören 100 år. Arkivbild. Bild: Evy Nickström

100-årsjubileet inträffar på hösten 2023. Planeringsarbetet är påbörjat och innehåller flera projekt.

Ett av dessa projekt är en kompositionstävling som är öppen för alla, där Runebergskören söker manskörverk med temat natur och miljö. Verket ska lämpa sig till Runebergskörens upplägg och dynamik.

Tävlingsbidragen skall vara inlämnade senast i augusti 2021 och de bedöms av en jury som består av musikskribent och dirigent Lena von Bonsdorff, dirigent Henrik Wikström, rektor och musikråd Felix von Willebrandt, körmästare Eric-Olof Söderström, körens dirigent samt musikråd Teppo Salakka och körmedlemmen Kjell Adolfsson.

En prissumma på 6 500 euro fördelas mellan de vinnande bidragen enligt juryns beslut.

Mer information finns på körens hemsida www.runebergskorenbsb.fi.

En historik över körens 100-åriga utveckling kommer också att publiceras. Historiken kommer att innehålla en matrikel över alla korister som deltagit i verksamheten under årens gång. Kören kommer också beställa ett konstverk av en lokal konstnär.

Under jubileumsåret kommer kören att åka på utlandsturné. Planen är att besöka Skottland. Dessutom kommer kören att ha en jubileumskonsert på lördagen den 7 oktober 2023 i Konstfabriken i Borgå.

Mer läsning