Runeberg Junior-racet är i gång: Trio betar av barnböcker i rask takt

LÄSJOBB. Fr.v. Bodil Lund, Mia Grönstrand och Malin Hollmén ingår i förvalsjuryn som väljer ut titlarna som tävlar om årets Runeberg Junior-pris. Den slutgiltiga vinnaren utses av barnjurygrupper som formas av förskolebarn samt första- och andraklassare. Bild: Kristoffer Åberg

Det tredje Runeberg Junior-priset delas ut på Runebergsdagen, men före det ska agnarna sållas från vetet. Förvalsjuryn läser redan för fullt och har en dryg månad till på sig innan barnjurygrupperna tar över och utser vinnaren.

Det ges ut en hel del barnlitteratur i Finland som riktar in sig på läsare i åldern 6–9 år. Det har Runeberg Junior-förvalsjuryns medlemmar Mia Grönstrand, Malin Hollmén och Bodil Lund fått uppleva i form av många bokpaket och många ankomstavier från posten.

– Böckerna formligen väller in, säger Malin Hollmén, servicechef för bibliotekstjänster i Sibbo och blivande bibliotekschef i Borgå.

Från biblioteksvärlden är Hollmén visserligen van vid täta bokleveranser, men när fokus plötsligt ligger enbart på nyutgivna barnböcker – både bilderböcker och kapitelböcker – är känslan en annan.

– Det är stor skillnad då böckerna droppar in under ett helt år än när alla rasslar in under en dryg månad, säger hon.

Bred utgivning

Att med ens ha den samlade utgivningen av barnlitteratur på svenska och finska framför sig visar på en imponerande bredd inom genren. Malin Hollmén är i synnerhet imponerad av mängden finskspråkiga böcker som riktar sig till läsare i åldern 6–9 år.

– Utgivningen på svenska verkar vara mindre i år, säger hon.

Samma känsla har Bodil Lund som inte bara sitter med i förvalsjuryn för första gången utan dessutom är initiativtagare till barnlitteraturpriset.

– Det ges ut glädjande mycket barnlitteratur i Finland, jag har överraskats positivt av bredden på utbudet. Åldersrekommendationen står ju inte på pärmen så det gäller att ha radarn påslagen för att ringa in böckerna som passar barn i åldern 6–9 år, säger hon.

Spretig målgrupp

Det är den ålderskategorin som anges i stadgarna för Runeberg Junior-priset, och det är ingen enkel gruppering eftersom läskunskaperna varierar stort. En del läser obehindrat själva medan andra fortfarande tyr sig till högläsning. Just där hittar man den centrala idén för priset: Det ska inspirera barnen att läsa och bli lästa för.

– Meningen är att skapa en positiv bild av läsning och av litteratur hos barnen. Med alla visuella lockelser, med filmer och Youtube-videor, är det en utmaning att få barn att hitta till läsningen, säger Bodil Lund.

Förvalsjuryn har sedan läsarbetet inleddes i augusti träffats några gånger och diskuterat läsningen så här långt. Jurymedlemmarna har gjort egna anteckningar och noterat tankar kring böckerna under läsningens gång, för att sedan diskutera synpunkterna tillsammans.

Meningen är att skapa en positiv bild av läsning och av litteratur hos barnen.

Kulturredaktör Mia Grönstrand, som också satt med i juryn i fjol, konstaterar att det också i år finns ganska många nya böcker som är delar i en serie.

– Speciellt på finska är serier vanliga och det känns på något sätt stämplande. Å andra sidan lockar det kanske barnen att läsa mera. Har man en gång fastnat till exempel för en Risto Räppääjä så kan en ny bok i serien ytterligare mata läslusten, säger hon.

Bekanta miljöer

Många av böckerna utspelar sig i omgivningar som barnen kan känna igen sig i, och även i bekanta situationer. Aktuella frågeställningar tangeras i flera av berättelserna, och ett specifikt tema som dykt upp i flera av årets nya böcker är frånvarande föräldrar, eller specifikt frånvarande mammor.

En förvalsjury bestående av Mia Grönstrand, Malin Hollmén och Bodil Lund läser cirka 50 nyutgivna barnböcker på svenska och på finska som kommit ut i Finland i år och som riktar sig till barn i åldern 6–9.

Förvalsjuryn väljer ut finalisterna som sedan läses av barnjurygrupper. Det är barnen som utser vinnaren av Runeberg Junior-priset 2018.

Priset på 10 000 euro delas ut på Runebergsdagen den 5 februari.

– Det finns flera böcker, både bilderböcker och kapitelböcker, som handlar om sorg, säger Mia Grönstrand.

När förvalsjuryn gjort sitt, och valt ut ett antal finalister i tävlingen, tar barnjurygrupperna vid. De börjar sitt läsarbete i mitten av november och håller på in på nästa års sida.

Systemet där barnen får läsa och bli lästa för och lyfta fram sina favoriter har fått positiv feedback, både från eleverna själva och från lärarhåll.

Uppmärksammat pris

– Det är viktigt att barnen engageras, då är det inte de bästa barnböckerna ur de vuxnas synvinkel utan ur de unga läsarnas synvinkel som får pris, säger Mia Grönstrand.

Det är viktigt att barnen engageras.

Runeberg Junior-priset har uppmärksammats också i Sverige. Bland annat har fjolårets vinnare Karin Erlandssons Pärlfiskaren funnits i bokhandlarna med en Runeberg Junior-notering som lockbete, och just nu är priskoordinator Catharina Latvala i Sverige. Hon har bjudits in till biblioteksdagarna i Mariefred för att berätta om barnlitteraturpriset.

Det tredje Runeberg Junior-priset delas ut på stadsbiblioteket i Borgå den 5 februari 2019. Det är tidningen Östnyland och Borgå stad som instiftat barnlitteraturpriset. Prissumman är på 10 000 euro.