Runeberg Junior-juryn har funnit läslusten

LÄSLUST. Förvalsjuryn för barnlitteraturpriset Runeberg Junior inleder sitt arbete och tar emot böcker för utvärdering. I år är det Mika Fagerudd, Milka Harjunen och Keth Strömdahl som vaskar fram finalisterna. Bild: Kristoffer Åberg

Runeberg Junior-barnlitteraturprisets förvalsjury är vald och juryn har börjat sitt arbete. Juryn vaskar fram bokfinalisterna och efter det väljer målgruppen – barnen – vinnaren.

Juryn består av skådespelaren och regissören Mika Fagerudd, klassläraren Milka Harjunen och FM Keth Strömdahl. Priskoordinator är serviceförman Catharina Latvala vid Borgå stadsbibliotek.

Runeberg Junior-priset tillfaller en inhemsk skönlitterär finsk- eller svenskspråkig barnbok, vars målgrupp är barn i åldern 6–9 år. Förvalsjuryn bekantar sig med böcker utgivna efter oktober 2018 och väljer därefter högst tio kandidater för priset.

Förvalsjuryns kandidater offentliggörs i början av november. Prisvinnaren bestäms av en barnjury bestående av förskolebarn och elever i årskurserna ett och två från daghem och skolor i Borgå.

Prisvinnaren offentliggörs i samband med festligheterna kring Runebergsdagen 2020.

Runeberg Junior-priset är Borgå stads och tidningen Östnylands gemensamma barnlitteraturpris. Prissumman uppgår till 10 000 euro. Syftet med priset är att främja läslusten hos barn.

Juryn tar emot böcker för evaluering ända till slutet av oktober. Juryns kontaktuppgifter får man av priskoordinatorn Catharina Latvala, tfn 040–621 4937, catharina.latvala@porvoo.fi.

Mer läsning