Rummets skikt målas i tempera

Anne Sunilas temperamålningar i Konsthallen i Borgå målar platser att sjunka in i, att försvinna i. Wonderland är samlingsnamnet på hennes förunderliga och föränderliga värld.

Anne Sunila måhända målar upp drömska världar på duk med utgångspunkten finns i reella platser och miljöer hon besökt. Det är fråga om ställen som hon upplevt och undersökt med rumsligheten som utgångspunkt, och i sina målningar rör hon sig mellan plats, tid och rum.

Det är skira, pastelliga drömvärldar – Wonderland – som hon lockat fram i otaliga långsamma lager. Här görs ingen urskiljning mellan det urbana och det rurala utan platser och miljöer smälter in i varandra och bildar nya omgivningar. Som en av sina inspirationskällor anger Sunila den franska experimentella författaren Georges Perec (1936–1982) som undersök rumsligheten i textform.

I Anne Sunilas målningar kan man finna en pendang till Perecs miljöer som mångfaldigas, fördelas och förändras. Flera av hennes verk känns flyktiga, utan fästpunkter och sammanhang, och motiven byggs på som av många osäkra rörelser i tid och rum.

Anne Sunilas utställning Wonderland pågår i Konsthallen till och med den 10 december.