Rosk'n Roll syns nu i sophämtningen

FLERFACKSKÄRL. Alla ska sortera sopor, genom flerfackskärl eller ekopunkter. Bild: Kristoffer Åberg

Den långt utdragna fusionen av Östra Nylands Avfallservice Ab och Västnyländska Rosk'n Roll Ab syns snart i gatubilden. För kunden innebär det inga förändringar.

Fusionen av de två avfallsbolagen ska ge effektivitet och större beredskap att sköta framtidens sopsortering. Fusionsdiskussionen påbörjades redan 2012, men har förskjutits med flera år på grund av en utdragen besvärsprocess då ett mindre avfallsbolag inom Rosk'n Roll anfört besvär. Nu tror man att fusionen ska vara klar under 2017.

Trots att den juridiska processen dragit ut på tiden så startar det nya bolaget upp genom att ändra varumärket över hela området till Rosk'n Roll, vilket betyder att Östra Nylands Avfallsservice försvinner ur gatubilden. Likaså har den gemensamma hemsidan öppnats under adressen www.rosknroll.fi.

Där hittar man efter lite letande även kontaktuppgifterna till kundtjänsten som finns kvar i Borgå.

Alla funktioner och personer finns kvar i Borgå och Lojo även i framtiden.

– Alla funktioner och personer finns kvar i Borgå och Lojo även i framtiden, säger informatör Tarja Salojärvi.

Bara bättre

Hon intygar att det i snar framtid ska vara lätt att hitta kontaktuppgifterna och att all service ska fungera lika smidigt som tidigare.

– Avsikten är ju att bli bara bättre.

Prissättningen fastställs som tidigare av den regionala avfallsnämnden i Östnyland och just nu finns inga förhöjningar i sikte. Flerfackskärlen är de enda som förändrats genom att de inte längre har ett fack för papper.

FAKTA

Rosk'n Roll

Rosk'n Roll verkar sedan tidigare i Västnyland.

Bolaget kommer att omkring 230 000 kunder.

Fusionen med Östra Nylands Avfallsverk ska ge kostnadseffektivitet.

Verksamheten styrs av lagstiftningen och kommunala bestämmelser.

Bolaget nås via asiakaspalvelu@rosknroll.fi och neuvonta@rosknr

– Papper kan till samma pris sättas i ett separat kärl som ska stå intill flerfackskärlet, säger Salojärvi. Kravet på separata kärl kommer från pappersmottagningen och kärlen kan beställas från kundservicen.

Alla bör sortera

De som sorterar med flerfackskärl betalar mer för sophanteringen än de som har enbart blandavfallskärl. Salojärvi säger att den högre avgiften ska täcka avfallsbolagets servicekostnad för avhämtning.

– Kunden besparar sig besvär att föra sorterade sopor till ekopunkterna och tanken är även att erbjuda servicen åt kunder som har svårigheter att ta sig till ekopunkterna.

Avfallslagen utgår från att alla kunder sorterar, oberoende av om de har enbart blandavfallskärl eller flerfackskärl.

Från och med nu kommer kunderna att få den gemensamma tidningen Roskis, medan informationstidningen Återvinnare som delats ut i Östnyland inte längre ges ut. Kundtidningen delas ut till alla, även sommarboende, och innehåller bland annat uppgifter om datum för insamling av problemavfall.

Mer läsning