Sibbobor demonstrerade mot våld

Demonstrationen mot våld och otrygghet fyllde den gråa lördagseftermiddagen i Nickby med ljus och färggrann gemenskap.

Ett par hundra människor samlades på lördagen i Nickby för att säga ifrån mot våld och otrygghet, som uppstått efter händelsen med den 15-åriga pojken, som misshandlades på en skolgård för ett par veckor sedan

Händelsen har diskuterats livligt på bland annat sociala medier. Det fick Anastasia Amargianitakis, en av de aktiva inom Facebookgruppen Sibbo-Sipoo att ta initiativ till en demonstration mot våld i Sibbo. Under veckan uppmanades folk att skapa pappershjärtan till demonstrationen, dessa hjärtan pryder också fönster i butiker och andra byggnader.

Anastasia säger att hon är lycklig och samtidigt nervös när hon ser att så många kommit på plats.

– Vi ordnade det här för att det viktigaste nu är att vi reagerar snabbt och gör någonting för att uppmärksamma det som händer och skapa en trygg framtid för barnen.

Anastasia har själv blivit mobbad som yngre och säger att stödet för unga som mår dåligt måste komma hemifrån. Det är i familjen man skall lägga märke till när unga mår dåligt.

– Om föräldrarna varken kan eller orkar, bör de be om hjälp.

Äldre konstapel Seppo Ijäs säger att polisen har tagit alla oroliga händelser i Sibbo på allvar och att de under den senaste månaden har patrullerat oftare här. Ijäs säger att de ser att en del av dagens unga mår dåligt och att man borde satsa på förebyggande arbete.

– Polisens närvaro är viktig, det märker vi att de unga uppskattar men mera sysselsättning behövs också för ungdomar.

Alla som talade under demonstrationen, bland annat kommundirektör Mikael Grannas och kommunstyrelseordförande Christel Liljeström, var eniga om att man måste hålla ihop och stödja ungdomarna, stöda varandra och skapa trygghet och välbefinnande i skolorna och i hemmen.

Publikens applåder rungade när Ari Santaharju och Markku Mälkiä från föreningen Motorister mot mobbning i skolorna (MKKV) trädde fram och talade om hur de drar nytta av det tuffa ryktet som motorcyklist för att uppnå föreningens mål

– Jag råkar vara motorcyklist, men jag kunde vara en 100 meters sprinter, ändå kommer jag aldrig att godkänna mobbning, säger Markku Mälkiä.

– Skolan skall vara en trygg plats, livet är tillräckligt tungt och svårt utan mobbning, säger Ari Santaharju.

Aris sista ord överensstämmer med texten som Anastasia läste upp när hon öppnade demonstrationen, en kort text som var en hälsning från den misshandlade pojkens mamma.

– Varje människa behöver trygghet. Också den starkaste behöver känna sig trygg. Ingen skall behöva vara rädd för att gå till skolan.