Rosa band och mustascher ger skjuts åt forskning

En cancerdiagnos är inte detsamma som en dödsdom. Ungefär 30 000 människor insjuknar årligen i cancer, och nästan två tredjedelar av dem blir friska. Cancerbeskedet förändrar ändå ofta tillvaron, och frågan många ställer sig lyder: Ska jag dö nu?

Varje år drabbas cirka 6 700 finländska kvinnor av bröstcancer och olika former av gynekologisk cancer.  Även om prognosen för bröstcancer i allmänhet är god så dör fortfarande 900 kvinnor i bröstcanc...