Rörliga bilder slår ut det tryckta ordet

Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

I Sverige växer lärarnas oro att elevernas läsförståelse blir sämre i takt med att datorerna tar de fysiska läroböckernas plats. Även i östnyländska skolor ser lärare hur elevernas läsförmåga har blivit sämre.

Somliga lär sig snabbt att läsa och förstå det de läser medan andra lär sig att läsa men utan att egentligen förstå innehållet. Behöver vi ens längre kunna läsa? En provocerande fråga som Bengt Wahlst...