Rörläcka orsakade vattenskada i Harjurinteen koulu

Bild: Marita Itävuori

En brusten rörfog i skolans värmenät läckte vatten under scenen i den nyare delen av Harjurinteen koulu.

Reparationerna väntas ta 3–6 veckor, informerar Lovisa stad i ett pressmeddelande på tisdagen. Tiotals liter vatten från en rörläcka i skolans värmenät rann via scenens golv och konstruktioner till byggnadens golv. Det skadade området är ungefär 20 kvadratmeter stort. Varken matsalen eller gymnastiksalen har tagit skada.

Ytkonstruktionerna rivs på ett litet område och de våta delarna torkas. Det tar 3–6 veckor att torka betonggolvet. Reparationskostnaderna beräknas stiga till mellan 5 000 och 10 000 euro.

Enligt Lovisa stads lokalservice orsakar torkningsprocessen orsakar lindriga störningar i användningen av skolan.

Mer läsning