Romantisk manskörsmusik fyller domkyrkan

KONSERT. Jan Salvén, ordförande för Manifestum. Bild: Kristoffer Åberg

Manskören Manifestum är tillbaka i Borgå och det med besked. Den Helsingforsbaserade kören startade i fjol ett treårigt projekt med fokus på den mellaneuropeiska manskörsmusiken, och på fredag får Borgåborna ta del av frukterna av den satsningen.

Manifestum uppträder i Borgå domkyrka med konserten Romantik & Revolt år 2019, och då går man tillbaka till grogrunden för dagens manskörskultur, till rötterna i 1800-talets Tyskland och Öst...