Röjning ska förbättra säkerheten vid Oljevägen

ÖKAD SÄKERHET. Risto Hyväntä och Kari Melto övervakar röjningen längs med Oljevägen som ska förbättra trafiksäkerheten. Bild: Alexandra Karlsson

Bättre synfält ska minska på älgolyckorna vid Oljevägen. Röjarna hoppas att skogsägarna ska hjälpa dem att hitta stora träd som kan vara en fara för trafiken.

Motorsågarna är tysta och inga träd fälls ner på torsdag förmiddagen vid Oljevägen. En av maskinerna har fastnat och sjunkit ner i leran på grund av den mjuka marken vid väggrenen. Röjningsarbetet får vänta. Nu måste röjarna rädda maskinen.

– Det här händer ibland. Marken vid vägen kan vara förvånansvärt mjuk vid väggrenen. Men nog ska vi snart få upp maskinen. Vi får hoppas att resten av sommaren är torrare så jobbet blir lättare att utföra, säger Kari Melto.

Melto, från företaget Destia, är ansvarig för det omfattande röjningsarbetet vid Oljevägen i sommar. Under sommarmånaderna kommer väggrenen att putsas från Kullo ända till gamla Kungsvägen. Orsaken till skogsröjningen är att förbättra trafiksäkerheten vid vägen genom att förbättra sikten. På den tungt trafikerade vägen springer ofta djur vilket har resluterat i flera olyckor. Enligt Melto har därför flera jaktklubbar tagit kontakt och önskat att de skulle putsa vägkanterna

– Det springer mycket älgar, rådjur och hjortar som är en fara för bilisterna. Det har hänt många älg- och hjortolyckor längs med den här vägen.

SE BÄTTRE. Genom att fälla träden och slyn närmast vägkanten blir det lättare för bilisten att upptäcka djur som springer ut på vägen. Bild: Alexandra Karlsson

Vid oljevägen är skogslinjen väldigt nära vägkanten vilket gör det svårt för bilisten att hinna reagera ifall en älg springer ut ur skogen. Genom att röja bort en bit av skogen närmast vägen blir synfältet större och bilisterna hinner se djuret i tid.

– Enligt NTM-centralens nya bestämmelser måste man putsa vägkanterna i trakter där det finns mycket älgar. Förhoppningsvis kommer älg- och hjortolyckorna minska med hjälp av röjningen.

Risto Hyvärinta från NTM-centralen övervakar att röjningsarbetet går korrekt till. Han säger att röjningen är en viktig del av att förbättra trafiksäkerheten. Förra året putsade Destia grönområdena på motorvägen mellan ramperna för att man lättare ska kunna observera djur som tappat bort sig på motorvägen.

Stora träd som är i riskzonen att falla på vägen kan vi lika gärna ta bort så slår vi två flugor i en smäll.

Till hands och med maskin

Melto säger att röjningen sker delvis med maskin och resten för hand eftersom man inte kommer åt alla områden med maskin.

– Vi fäller stora träd och tar bort sly från vägkanten. Sedan staplar vi och för i väg dem. Till slut snyggar vi till väggrenen.

Vägområdet som kommer att röjas sträcker sig två meter in mot skogen från dikets bakre sluttning. Ifall det behövs kommer röjarna också att ta bort träd från skyddsområdet som sträcker sig 20 meters radie från vägen. På skyddsområdet är det byggförbud och de träd som fälls på detta område har skogsägarna ansvar att föra bort dem. Sträckan som kommer att putsas under sommaren är ungefär tio kilometer lång. Hastighetsbegränsningen på vägen är 80 km/h.

Melto uppmanar skogsägarna att ta kontakt med röjarna ifall de har några önskemål eller om de vet om något stort träd som kunde vara en fara för trafiken.

– Stora träd som är i riskzonen att falla på vägen kan vi lika gärna ta bort så slår vi två flugor i en smäll.

Mer läsning