Röda Korset i Sibbo donerade 60 köpkort

UPPKÖP. 60 stycken mindre bemedlade familjer i Sibbo får handla för 70 euro tack vare Röda korsets kampanj. Bild: Arkiv/Evy Nickström

Röda Korset i Sibbo har överlämnat 60 köpkort à 70 euro till familjearbetet i kommunen. De är avsedda för mindre bemedlade familjer för matinköp inför jul.

Sibboavdelningen är med i kampanjen "Jul i sinnet 2016". Kampanjen är nationell och arrangeras i år redan för tjugonde gången. Målgruppen är just mindre bemedlade familjer.

Inför jul vill man speciellt tänka på det inhemska behovet av hjälp, även om behovet av stöd är stort också utomlands.

Sibboavdelningen, som är grundad redan 1952, deltar aktivt i kampanjen. I år har aktiviteterna varit många. Till Kontti-insamlingen som verkställdes under maj månad donerade Sibboborna rekordmycket kläder, leksaker och andra praktiska förnödenheter. Den traditionella hungerdagsinsamlingen inbringade över 11 000 euro, vilket per person var ca 30 procent mera än medeltalet i hela landet.

En verksamhet som framstår som allt viktigare är väntjänsten. Den fungerar på både finska och svenska. Till denna verksamhet hälsas nya medarbetare gärna med, samma gäller för övrig verksamhet inom Röda Korset.

Med de köpkort som nu donerats, kan de mottagande familjerna göra uppköp i flera mataffärer. Samarbetet med kommunens socialcentral garanterar att korten blir fördelade till familjer som verkligen behöver dem. ÖN.

Mer läsning