Rivningen inleds i Tolkis

RIVNING PÅ MÅNDAG. Det röda huset till vänster rivs först.Bild: Kristoffer Åberg

På måndagen inleds rivningen av de fyra byggnader i Tolkis som står på samma tomt som den finska skolan. Man börjar med det röda huset.

235 000 euro kostar det att riva de gamla husen invid Tolkkisten koulu och bygga en arbetsväg till tomten.

Det här är de första förberedande arbetena som gör det möjligt att reparera och bygga till nuvarande Tolkkisten koulu till Tolkis skola.

Finska skolan fortsätter att använda det stora gula rappade huset till mitten av november, när nya Tolkkisten koulu ska stå inflyttningsklar.

Eftermiddagsverksamheten för både svenska och finska skolbarn har flyttat till svenska skolans matsal, som, liksom resten av skolan, är inrymd i baracker.