Ishallstak ska repareras så snart som möjligt

STÄNGT. Ungdomsishallen i Kokon idrottscentrum står tom i vinter. Bild: Tommi Willberg

Borgå stad måste stänga träningshallen i Kokon idrottscentrum, den så kallande Ungdomsishallen, för denna säsong.

Träningsishallen i Kokon idrottscentrum, Ungdomsishallen, stängdes i går med omedelbar verkan. Det finns risk för att takkonstruktionen inte klarar av att bära tyngden från snö.

– Det är inte möjligt att garantera säkerheten för användarna av Ungdomsishallen vintertid, varför man inte har något annat alternativ än att stänga byggnaden och försöka reparera den så snart som möjligt, konstaterar lokalitetsdirektör Börje Boström.

Lokalitetsledningen i Borgå lät företaget Sweco Rakennetekniikka Oy granska hallens bärande konstruktioner och fogarna i hallens stålkonstruktioner. Takkonstruktion konstaterades vara en risk.

Reparationerna påbörjas så snart som möjligt. Hallen blir knappast klar för att användas under denna vintersäsong.

Idrottstjänsterna startar omedelbart en ny planeringsomgång om användningstiderna i hallar och på konstisbanor med de föreningar, skolor och andra grupper som använder dessa.

Också Aurorahallen repareras

FAKTA

Bakgrund

Aurorahallen blev färdig 1998 och Ungdomsishallen 1999. Värmeisoleringen i Ungdomsishallen ökades 2008.

Ungdomsishallen och Aurorahallen representerar samma byggnadstyp som exempelvis idrottshallen i Träskända, där taket ramlade ner under den snörika vintern 2010.

I Borgå har borttagningen av snö från idrottshallarnas tak effektiverats efter olyckor som inträffat på andra orter i landet.

En lag om bedömning av den strukturella säkerheten hos byggnader med stor spännvidd trädde i kraft på våren 2015. Lagen förpliktar byggnadens ägare att låta bedöma säkerheten hos de viktiga bärande konstruktionerna. Lokalitetsledningen i Borgå stad beställde utredningen i fråga hos Sweco Rakennetekniikka Oy.

I Aurorahallen finns likadana problem med konstruktionen. Enligt preliminära kalkyler är takets bärighet i Aurorahallen bättre än i Ungdomsishallen men inte tillräcklig för att uppfylla kraven.

Utredningen om Aurorahallen kompletteras ännu. Efter det fattas beslut om när hallen repareras.

Ishallen och Ungdomsishallen används varje vecka av omkring 1 300 motionsintresserade.

– Idrottstjänsterna startar omedelbart en ny planeringsomgång om användningstiderna i hallar och på konstisbanor med de föreningar, skolor och andra grupper som använder dessa. Målet är att finna enlösning som på bästa möjliga sätt tryggar olika gruppers behov under den tid som reparationerna pågår, berättar chefen för idrottstjänster Per Högström.

Också användningen av andra motionslokaler och konstisbanan i centrum påverkas.

Utredningarna gjordes under hösten i år.