Rinne efterlyste en plats också för den äldre generationen i nybygget i Vårberga

HALVFÄRDIGT. I oktober ska det nya huset vara inflyttningsklart. Antti Rinn, längst fram, bekantade sig med skolbygget. Rektor Markku Antinluoma, längst till höger, berättade om utrymmeslösningarna. Bild: Kristoffer Åberg

SDP:s partiledare Antti Rinne bekantade sig i Borgå med skolbygget i Vårberga, det som ger plats för bland annat skolor, idrottssal, bibliotek, ungdomsverksamhet och medborgarinstitut.

SDP gör kampanj inför kommunalvalet och på måndag förmiddag besöker Antti Rinne Borgå, för att träffa väljare, bekanta sig med skolvärlden och efter en skollunch knacka dörr i Vårberga.

Barackskolan i Vårberga och nybygget intill ger en sanningsenlig bild av dagens skolvärld.

– Problemen med inomhusluften är inte på något sätt specifika för Borgå, detsamma gäller i hela landet, säger Rinne. Jag ville bekanta mig med baracklivet för att se dagens skolverklighet.

– Vi måste få ordning på de här problemen, och egentligen är det bara en fråga om vilja, tahdon asia. THL, institutet för hälsa och välfärd, har räknat ut att det kommer att kosta staten 450 miljoner euro per år att få problemet under kontroll.

Vi lotsas in i det stora byggkomplex under vars tak inte bara skolorna, Vårberga skola och Kevätkummun koulu, ska få plats. Här placeras också ett nytt, men mycket mindre bibliotek än det nuvarande, ungdomsutrymmen och en idrottssal. Här ska Vårbergaborna få ett eget aktivitetshus.

Många olika behov

Det är ändå något som Antti Rinne genast saknar.

– Varför finns här inga utrymmen för de äldre i samhället? Kunde de inte till exempel få komma hit på lunch mitt på dagen? Kunde det inte finnas plats för hälsovårdsutrymmen för äldre när här redan finns specialrum för skolhälsovårdare och skolläkare?

Kevätkummun koulus rektor Markku Antinluoma berättar att matsalen är snålt tilltagen. Här finns nätt och jämnt plats för alla skolbarn, som kommer att få äta i många turer.

Hälsovårdstjänster för äldre är inte fullt lika otänkbara i de nya lokalerna.

– Jag kan inte tro att det är helt omöjligt, säger lokalitetsledningens Tony Lökfors.

Just planerna på att använda kommunens fastigheter för många olika behov, utan revirtänkande, är en modell som Rinne gärna vill tillämpa allt mer i samhället.

Hans lokala partikamrat Markus Hammarström är stolt över Vårbergabygget.

– Det är ett av de bästa besluten vi har gjort under min tid som beslutsfattare i Borgå. Här byggs de nya inlärningsmiljöer som den nya läroplanen förutsätter och idrottshallen kunde byggas så här stor tack vare statsstödet på 750 000 euro.

Viktigaste valet

Det är kommunalvalet som är orsaken till att Antti Rinne besöker Borgå just nu. Rinne känner väl till de dystra profetiorna om att valdeltagandet den här gången kommer att bli rekordlågt.

– Vi måste hela tiden berätta varför det är så viktigt att alla använder sig av sin rösträtt, och lyfta fram viktiga ämnen som berör alla invånare.

– Kommunalvalet är det viktigaste valet. Här har alla på sätt och vis två röster. Väljarna tar ställning både till den kommunala servicen, kommunens framtid och samtidigt till Finlands riktning.

Socialdemokraterna har luft i seglen.

– Vi är nu landets näststörsta kommunparti och kommer att vara det största efter kommunalvalet, säger Rinne segervisst. Vi har den största representationen om man ser till kandidatuppställningen. Det är bara i nio kommuner i landet, med sammanlagt 25 000 röstberättigade invånare, som man inte kan rösta på en socialdemokrat i kommunalvalet i april.

Mer läsning