Riksomfattande veteraninsamling i Borgå på lördag

Borgå Reservofficersklubb, Borgå Reservister, Borgånejdens fredsbevarare och Östra Nylands Försvarsgille ordnar på lördagen en penninginsamling för veteranerna som en del av den riksomfattande Veteraninsamlingen.

Insamlingspunkterna är vid K-Supermarket Östermalm, Lundi, Citymarket och Näse S-Market. Insamlingen äger rum den 16 mars kl 9-15.

Det finns ännu cirka 10 000 krigsveteraner, av vilka cirka 1 500 är krigsinvalider. Medelåldern är 94 år, men ännu i dag bor åtta av tio veteraner i sina egna hem trots de svårigheter som åldern medför. I Borgå finns 48 veteraner som hör till de lokala veteranorganisationerna.

Veteranorganisationerna och -avdelningarna delar ut de insamlade medlen till de mest behövande veteranerna, eller deras fruar eller änkor. Genom insamlingen stöds veteranernas rehabilitering och de får möjlighet till den bästa livskvaliteten, att bo hemma så länge som möjligt.

Mer läsning